Radni powołali Społeczną Radę Szpitala

Radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Powołanie kolejnego składu Rady nastąpiło w związku z upływem kadencji Rady wybranej w 2019 roku. Zgodnie z ustawą z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, powinna działać Rada Społeczna, będąca organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika.
Radę powołano w składzie: przewodniczący, przedstawiciel starosty – Danuta Barańska, członkowie: przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego Krzysztof Huszaluk oraz 11 osób – przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Ostrowieckiego: Agnieszka Batóg, Małgorzata Bień, Józef Grabowski, Marcin Jabłoński, Magdalena Klimas, Małgorzata Krysa – Kowal, Mariusz Łata, Krzysztof O łownia, Włodzimierz Sajda, Paweł Walesic i Łukasz Witkowski.
Kadencja Rady Społecznej Szpitala trwa 4 lata od dnia podjęcia uchwały.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Radni powołali Społeczną Radę Szpitala

  • 4 lutego 2023 at 16:11
    Permalink

    Czy w tym upadajacym miescie nie ma juz innych osob tylko ciagle ci sami ” koryciarze” ?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *