Kto przebuduje starodroża „dziewiątki”?

W najbliższym czasie na to pytanie będzie szukał odpowiedzi zarząd powiatu ostrowieckiego. W miniony czwartek minął termin składania ofert w ogłoszonym przetargu na realizację przebudowy jednego odcinka starodroża „dziewiątki”.

 Jak informuje Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki wpłynęły trzy oferty, jednak wszystkie przekraczają wartość środków, które powiat zabezpieczył na realizację tej inwestycji. Wstępna szacowana wartość zadania to 11 milionów złotych, złożone propozycje znacznie przewyższają tę kwotę. Oferty złożyły – Firma Trakt z kwotą 13.693.958,04 złotych, Budomost -Starachowice – 15.828.870,00 złotych oraz Konsorcjum Firm z Ostrowca Św. – 13 977 956,18 złotych.

Przypomnijmy, że  zadanie dotyczące przebudowy starodroża  „dziewiątki” , z uwagi na rosnące koszty inwestycji, zostało podzielone na trzy etapy.  Obecnie cała inwestycja to szacunkowy koszt ok. 20 milionów, a długość drogi to blisko 2,5 km.  Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 10,5 mln złotych z Programu „Polski Ład”. Aktualna koniunktura na rynku budowlanym, dyktowana wzrostem cen,   nie pozwala na realizację całości inwestycji, a jedynie na  wykonanie  pierwszego etapu zadania –  przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Kolonii Robotniczej do Boksycki, który jest najbardziej zniszczony.   Zadanie obejmuje wykonanie przebudowę jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze skrzyżowaniem, zjazdami i zatokami autobusowymi, wybudowanie ciągów pieszych i pieszo –rowerowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz przebudowę przepustów. Długość remontowanego odcinka to 1600 metrów. Na tę chwilę nie wiadomo, czy w obliczu złożonych ofert powiat ostrowiecki zdecyduje o przeprowadzeniu tej inwestycji.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Na  najbliższym posiedzeniu zarządu będziemy analizować możliwości wykonania tej inwestycji. Rosnąca inflacja, a co za tym idzie, wzrost cen na rynku budowlanym spowodowały,  że złożone oferty przekraczają wartość szacunkową tego zadania. Znamy oczekiwania mieszkańców, dlatego nie zrezygnowaliśmy z tej przebudowy, a zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie jej w trzech etapach. Mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić remont najbardziej newralgicznego odcinka tej drogi.

fot. T. Barski

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *