Nowe drogi w gminie Bałtów

Tuż przed południem w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie została podpisana umowa samorządu z wykonawcą  na realizację  14 odcinków dróg. Są to drogi gminne:  Wycinka przez wieś, Rudka Bałtowska, Bałtów – Zarzecze, Okół za mostem, Maksymilianów do łąk, Okół – Zapusta, Gorzelnia, Antoniów, Bałtów – Sienno, Wólka Pętkowska, droga wewnętrzna Rudka Bałtowska, Pętkowice Kolonia Cmentarz, Okół do rzeki Kamiennej, Lemierze – Ulów. Wartość prac to ponad 4,1 miliona złotych, z czego blisko 4 miliony gmina otrzymała z Programu „Polski Ład”, wkład własny budżetu gminy to nieco ponad 207 tysięcy złotych.

Gospodarzem spotkania  był wójt Hubert Żądło, zaś uczestnikami – poseł Andrzej Kryj, Robert Książka z Banku Gospodarstwa Krajowego, Henryk Cichocki  przewodniczący Rady Gminy, Paweł Kudas, skarbnik gminy oraz wykonawca prac,  Krzysztof Kowalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Wójt gminy Hubert Żądło nie krył zadowolenia z realizacji zadań. Jak mówił, to pracowity czas dla gminy Bałtów pod względem inwestycji, nie tylko w infrastrukturę drogową. Wójt podkreślał  ogromne znaczenie rządowych środków wspierających samorządy w realizowaniu ważnych zadań dedykowanych mieszkańcom. W tej kadencji udało się wykonać rekordową liczbę, bo około 5 km nowych dróg na terenie gminy Bałtów. A przed gminą kolejne zadania, wójt H. Żądło szacuje, że do końca tej kadencji uda się przekroczyć liczbę  20 km nowych, bezpiecznych nawierzchni.

To jednak nie koniec inwestycji. Gmina Bałtów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Dróg na budowę dróg w Skarbce i w Pętkowicach. Ogłoszone zostały także przetargi na termomodernizację Urzędu Gminy oraz budowę czterech świetlic modułowych w Maksymilianowie, Wycince, Pętkowicach i Wólce Bałtowskiej. Zakończona została budowa kanalizacji w Okole i tu też samorząd czeka na rozstrzygnięcie wniosku z listy rezerwowej, który został złożony na odbudowę drogi po inwestycji. Poseł Andrzej Kryj gratulował samorządowi gminy umiejętności korzystania z rządowego wsparcia. Jak podkreślał dzięki tym środkom gmina może się rozwijać, a jej mieszkańcy lepiej żyć. Wykonawca – MPRD ma 13 miesięcy na realizację zadania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *