Ponad 4 miliony na drogę w Kowalkowicach

Kilka dni temu zarząd województwa świętokrzyskiego opublikował uchwałę dotyczącą zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu: „Wsparcie lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2022”. Nabór wniosków trwał od 1 października do 30 listopada 2022 roku.

Na prawidłowo złożony i dobrze skonstruowany wniosek,  powiat ostrowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 4 milionów złotych na budowę drogi w Kowalkowicach w gminie Waśniów.  Zadanie obejmuje rozbudowę drogi na odcinku blisko 1 kilometra, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną. Projekt zakłada wykonanie obustronnych poboczy, przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką, budowę odwodnienia w postaci przydrożnych rowów, budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, budowę zjazdów do posesji oraz przepustów pod zjazdami. Szacowana wartość tego zadania to ponad 6,3 miliona złotych.

Jak podkreśla starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, pomyślność realizacji tej inwestycji będzie zależała od wartości uzyskanych w postępowaniu przetargowym. Jak widać w ostatnim czasie, wzrost cen na rynku budowlanym, spowodowany rosnącą inflacją, stawia samorządy pod przysłowiowym murem, bowiem często składane oferty znacznie przewyższają szacunkową wycenę zadań, co paraliżuje wykonanie inwestycji. Dzięki dobrej współpracy  powiatu ostrowieckiego z samorządem gminy Waśniów do tej pory udało się przeprowadzić długo oczekiwane zadania – budowę dróg w Kraszkowie, Nosowie oraz remont odcinka w Piotrowie, a także zamontować bezpieczne przejścia dla pieszych. 

-Od początku przyjęliśmy zasadę partnerskiej współpracy z samorządami gmin, dotyczącej solidarnego pokrywania kosztów wkładu własnego – mówi starosta Marzena Dębniak. – Dzięki temu  na drogach powiatowych udało się przeprowadzić szereg inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Mam nadzieję, że pomimo rosnącej inflacji i wzrostu cen na rynku budowlanym uda nam się przeprowadzić tę inwestycję.

O dobrej współpracy z samorządem powiatu ostrowieckiego i zrozumieniu potrzeb oraz  oczekiwań mieszkańców mówi także wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski, dla którego bardzo istotne są zadania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników dróg. Droga w Kowalkowicach,  łącząca drogę wojewódzką to ważny trakt komunikacyjny. Niestety, nadal jest to droga szutrowa, bez asfaltu i poboczy, z których bezpiecznie mogliby korzystać piesi. Uzyskane przez powiat ostrowiecki dofinansowanie jest szansą na realizację tego odcinka drogi.

Marzena Dębniak , starosta ostrowiecki: Cieszy mnie uzyskane dofinansowanie. Wykorzystujemy każdą, dostępną  możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz, aby realizować zadania poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Mam nadzieję, że uda nam się pomyślnie przeprowadzić wszystkie procedury i zrealizować tę inwestycję.     

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *