Dobre wieści dla mieszkańców Przeuszyna 

Jeszcze w tym roku powiat ostrowiecki będzie realizował remont odcinka drogi w Przeuszynie, w gminie Ćmielów. Tym razem to dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców odcinka drogi, których zalewały fontanny wody z drogi po ulewnych deszczach, a brak chodnika uniemożliwiał bezpieczne przejście.

Ludzie od dawna żalili się do miejscowego radnego Andrzeja Bonarka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka, którzy zabiegali o remont newralgicznego odcinka.. Telefony w tej sprawie odbieraliśmy także w naszej redakcji. Powiat w ramach remontów bieżących podejmował działania poprawienia sytuacji, jednak jedynym trwałym rozwiązaniem problemów  była przebudowa.

-Asfalt był tu położony ponad 20 lat  temu, a jest to droga dosyć ważna, gdyż łączy gminę Ćmielów z sąsiednim powiatem opatowskim. Ruch jest więc duży. Droga nie ma chodnika i mieszkańcy zmuszeni byli do chodzenia jezdnią. Płynąca przez lata woda pozostawiła w asfalcie śladu w postaci spękań i kolein. Przebudowy także wymaga przepust, który znajduje się w tej drodze – mówił radny Andrzej Bonarek.

Szansa na realizację tego zadania pojawiła się w ubiegłym roku. Wówczas radni Rady Powiatu podjęli  uchwałę zabezpieczającą środki na ten cel, lecz jednak zabrakło szczęścia i zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na  zbyt duże koszty po przetargach.  Mieszkańcy powoli tracili nadzieję, że przebudowa drogi dojdzie do skutku. Kolejna szansa pojawiła się w tym roku. W budżecie powiatu znowu zabezpieczono środki na ten cel. Jak podkreśla starosta Marzena Dębniak, powiat ostrowiecki od początku kadencji przyjął zasadę współpracy  z samorządami gmin, polegającą na solidarnym pokrywaniu kosztów własnych realizowanych zadań. Ta koncepcja doskonale sprawdza się  przy wykonywaniu  różnych inwestycji, dzięki czemu powstaje więcej odcinków dróg na terenie powiatu ostrowieckiego,  z których bezpiecznie mogą korzystać mieszkańcy. Stąd też kilka dni temu podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Ćmielowie, starosta Marzena Dębniak także zachęcała miejscowy samorząd  do współpracy w ramach wspólnie realizowanych zadań. Władze samorządowe Ćmielowa również nie miały wątpliwości, co do konieczności przeprowadzenia remontu drogi w Przeuszynie. Radni gminy Ćmielów jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie przekazania dotacji celowej, stanowiącej 50 proc. wartości zadania.

Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz położenie nowych warstw, budowę chodnika,  przebudowę zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia z wymianą istniejącego przepustu. Wartość zadania to ponad 753 tysiące złotych. Inwestycja jest realizowana bez udziału środków zewnętrznych, przy udziale finansowym samorządu gminnego i powiatu ostrowieckiego po 50 proc. Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim – będzie miało nie więcej niż 5 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy z powiatem ostrowieckim. Nowa droga wraz z   chodnikiem z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego: Bardzo się cieszę, że po dosyć dużych perypetiach uda się nareszcie wykonać ponad 300 metrowy odcinek drogi wraz z chodnikiem w Przeuszynie. Dziękuję za ogromną pomoc i wsparcie zarówno mieszkańcom Przeuszyna, jak i samorządowcom z gminy Ćmielów. Razem naprawdę można więcej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *