Ostrowieckie Spotkania Historyczne. Rozmowy o porcelanie…

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim inicjuje cykl wydarzen pod nazwą „Ostrowieckie Spotkania Historyczne”. Będą miały formułę seminariów – spotkań i prelekcji w gronie badaczy różnych dyscyplin, naukowców, muzealników, regionalistów oraz miłośników historii, zainteresowanych i zajmujących się na różnych płaszczyznach szeroko rozumianą przeszłością Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu.
Taki też jest nadrzędny cel proponowanych spotkań – podkreślanie znaczenia szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości, zwłaszcza tej związanej z doliną rzeki Kamiennej. Mamy się przeciez czym pochwalić – fascynujące środowisko przyrodnicze, archeologiczne bogactwo dawnych epok, dziedzictwo przemysłowe, dorobek dawnych rzemiosł, tradycje walk narodowowyzwoleńczych, liczne, i ciągle nie dość poznane zabytki oraz cały szereg niezwykłych postaci tworzących historię naszej „małej ojczyzny”. Muzeum chce, aby „Ostrowieckie Śpotkania Historyczne” przyczyniły się do poszerzenia horyzontów naszej wiedzy o przeszłos ci miasta i regionu oraz stały się miejscem z ywych dyskusji, wymiany mys li i poglądo w czy naukowych konfrontacji i polemik, do czego gorąco zachęcamy. Nasze spotkania będą otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych historią, nie tylko tą regionalną, a szczegoólne słowa zachęty kieruje do nauczycieli oraz młodzieży szkolnej powiatu ostrowieckiego.


Zapowiadane „Ostrowieckie Spotkania Historyczne” ruszają już 22 kwietnia. Muzuem zaprasza do udziału w sesji popularnonaukowej pn. „Rozmowy nie tylko o porcelanie, czyli ceramika między Wisłą a Pilicą. Wybór zagadnień”. Na inaugurację proponuje rozmowy o historii ćmielowskiej porcelany i tradycjach ceramicznych regionu. Wybór tematyki przypadkowy nie jest – w Pałacu Wielopolskich cały czas trwa, i cieszy się niesłabnącym powodzeniem, wystawa „Ćmielowska porcelana 1920-1945. Art déco i nie tylko”.
22 kwietnia (sobota) 2023 r., godz. 13.00, WSTĘP WOLNY
Pałac Wielopolskich w Częstocicach (ul. Świętokrzyska 37, Ostrowiec Świętokrzyski)
Program:
13.00-13.10 – otwarcie sesji
13.10-13.30 – Ilona Frąk-Krzemińska (Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.)
Porcelana „Ćmielów” w XXI wieku – produkcja, wzornictwo, marki
13.30-13.50 – dr Bożena Kostuch (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Ceramika z Ćmielowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
13.50-14.10 – dr Magdalena Śniegulska-Gomuła (Muzeum Narodowe w Kielcach)
Porcelana ćmielowska na morzach. Bogumił Marcinek i jego serwis „Bałtyk” dla polskich transatlantyków
14.10-14.30 – Beata Rewuska (Warszawa)
Ćmielowska awangarda art déco na tle fasonów europejskich. Studium serwisów
14.30-14.50 – Wanda Koziarz (Kraków)
O ludziach, którzy mieli porcelanę we krwi. Sylwetki ćmielowskich projektantów kształtów i dekoracji
14.50-16.00 – dyskusja, przerwa kawowa, zwiedzanie wystaw
16.00-16.20 – dr hab. Jerzy Wojciechowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Izolatory porcelanowe
16.20 – 16.40 – Barbara Dzioba (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Wincenty Potacki – projektant kształtów ceramiki użytkowej i galanterii ćmielowskiej
16.40-17.00 – Tomasz Wysocki (Warszawa)
Produkcja ceramiki na Kielecczyźnie w XIX wieku
17.00-17.20 – Łukasz Babula (Muzeum Regionalne w Iłży)
W iłżeckiej wzorcowni. Formy i zdobnictwo wyrobów ceramicznych z ośrodków garncarskich spółdzielni „Chałupnik”
17.20-18.00 – dyskusja i zamknięcie sesji

fot. Zakłady Porelany Ćmielów

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *