Zidentyfikowano Wacława Wątrobę ps. „Srogi”. Coraz mniej niewiadomych o ostrowieckiej „Błyskawicy”

Podczas uroczystości w Belwederze wręczono uroczyście dwadzieścia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar totalitaryzmów. Wśród osób zidentyfikowanych znalazł się Wacław Wątroba ps. „Srogi”.

Wacław Wątroba, pseudonim „Srogi”, urodził się 12 grudnia 1925 r. w Szewnie w powiecie ostrowieckim. Będąc pracownikiem Huty Ostrowiec, wspólnie ze Stanisławem Staroniem, założył jesienią 1947 r. organizację podziemną „Błyskawica”, w której pełnił funkcję zastępcy dowódcy bojówki dywersyjnej. Został aresztowany w listopadzie 1951 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 26 lutego 1952 r. na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 czerwca 1952 r. w więzieniu w Kielcach.

Szczątki Wacława Wątroby zostały odnalezione w czerwcu 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu rzymskokatolickim „Piaski” w Kielcach.

Organizacja Podziemna „Błyskawica” działała w latach 1947-1951 na terenie pow. Opatów, woj. kieleckie. Komendantem był Stanisław Staroń ps. „Błysk”, „Grom”. Liczyła 7 osób. Celem grupy było zdobywanie broni na funkcjonariuszach MO i walka z ustrojem komunistycznym. 27 października 1951 r. trzej członkowie organizacji przeprowadzili udany zamach na Stanisława Iwana, funkcjonariusza MO z Opatowa. Dzień później UB-MO aresztowało J. Kolasińskiego, a 4 listopada pozostałych członków „Błyskawicy”. Niestety, 26 lutego 1952 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Wojskowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu skazano: Stanisława Staronia, Wacława Wątrobę, Mariana Krzyszkowskiego na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia.

Rodziny straconych aż do 2016 roku nie wiedziały, co dokładnie stało się z ich „chłopakami” po osądzeniu. Informacje te uzyskali w 2016 r. od Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci, którzy postanowili wspomóc działania IPN w poszukiwaniach rodzin członków organizacji, aby pobrać od nich próbki DNA mające posłużyć do identyfikacji. Prace poszukiwawcze zamordowanych prowadził na Kieleckiej Łączce zespół badaczy pod kierunkiem wiceprezesa IPN, profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wstępne oględziny szczątków żołnierzy „Błaskawicy” wskazywały na egzekucję.

-W 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczono noty identyfikacyjne rodzinie Stanisława Staronia. Pozostali dwaj członkowie organizacji pozostawali niezidentyfikowani – mówi Katarzyna Ślusarz ze Stowarzyszenia „Ostrowieccy Patrioci”. -11 czerwca 2022 r., o godzinie 21, dokładnie 70 lat po egzekucji członków „Błyskawicy”, Stowarzyszenie wraz z ZS „Strzelec” OSW JS 2013 i rodziną jednego z członków organizacji zebrali się przy kościele pod wezwaniem Michała Archanioła w Ostrowcu, aby oddać cześć i zapalić znicze pamięci za członków antykomunistycznego podziemia. To właśnie 11 czerwca 1952 roku o godzinie 21 w kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej przeprowadzono egzekucję członków „Błyskawicy”. W 2023 roku Ostrowieccy Patrioci przygotowali również wystawę uliczną o Organizacji Podziemnej „Błyskawica”, która prezentowana była 5 marca podczas Biegu Tropem Wilczym w Ostrowcu Św. Dostępne są również ulotki, które rozdawane były wszystkim uczestnikom biegu. Członkowie Stowarzyszenia zachęcają do kontaktu i deklarują chęć wypożyczania wystawy szkołom i innym instytucją.

Fot. Jakub Szymczuk, KPRP

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *