Zwycięski puchar dla drużyny ZSOMS! (zdjęcia)

W sobotnie przedpołudnie zespoły  czterech szkół powiatowych uczestniczyły w XXIX Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Swoją wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim  praktyczną sprawdzali uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz   Zespołu Szkól Nr 1. Mistrzostwa odbywały się w różnych częściach miasta, a zadaniem uczestników było udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach.  Jak mówiła Beata Barska, koordynator mistrzostw, poziom był wyrównany, a różnica punktów pomiędzy zespołami nieduża. Celem Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. I miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkól Mistrzostwa Sportowego, II miejsce – Zespół Szkół Nr 1, III miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego oraz IV miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Puchar Komendanta PPSP w Ostrowcu Świętokrzyskim zdobył zespół III LO im. W. Broniewskiego.  W uroczystym wręczeniu pucharów i nagród  uczestniczyli – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus oraz radny powiatowy Piotr Maj. Pamiątkowe podziękowania odebrali także opiekunowie grup szkolnych –  Katarzyna Mozal – Papciak, Małgorzata Cholewińska, Monika Majchrzyk, Małgorzata Wieczorek i Magdalena Rafalska. Upominki ufundowano również „pozorantom”,  którzy byli uczestnikami zdarzeń – Zosia Borcuch, Amelka Klepacz, Kasia Soboń, Zuzia Klepacz i Katrina Sosietko.

Organizatorem Mistrzostw był Rejonowy Oddział PCK w Ostrowcu Św., z prezesem Stanisławem Fiolikiem,  w partnerstwie z Państwową Powiatową Strażą Pożarną, reprezentowaną przez naczelnika Marcina Słowika oraz Komendą Powiatową Policji, reprezentowaną przez nadkom. Dominika Kowalskiego.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli prezydent miasta i starosta ostrowiecki.  Zwycięska drużyna ZSOMS będzie reprezentowała powiat ostrowiecki na Mistrzostwach Okręgowych, które odbędą się za miesiąc w Cedzynie. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *