Nadleśnictwo Ostrowiec w służbie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego 

Budząca się do życia przyroda zachęca do spacerów, marszów nordic walking, czy biegania traktami ostrowieckich lasów. Coraz częściej mieszkańcy korzystają z tego dobrodziejstwa. Jednak nie wielu zastanawia się, idąc leśną ścieżką nad hodowlą i ochroną tych zasobów.

 O  codziennej pracy służb leśnych mówił podczas posiedzenia Rady Powiatu nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Adam Podsiadło, który przybył na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu, Mariusza Pasternaka. W prezentacji multimedialnej  nadleśniczy A. Podsiadło, przybliżył najważniejsze informacje dotyczące zasobów ostrowieckich lasów, ich hodowli i ochrony.

Nadleśnictwo Ostrowiec Św. jest jedną z 23  jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, zarządzającą gruntami Skarbu Państwa,  o powierzchni 17,4 tys. ha, położonymi w 741 kompleksach. Powierzchnia zasięgu terytorialnego wynosi 1228 km kw, średni udział lasów na naszym terytorium do ogółu powierzchni to 24,34 proc. Nadleśnictwo Ostrowiec Św. obejmuje 4 powiaty ( ostrowiecki, opatowski, starachowicki i sandomierski) i 13 gmin. Dane liczbowe wskazują na drugie miejsce pod względem wielkości w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Radomiu. Jak mówił nadleśniczy A. Podsiadło, Nadleśnictwo Ostrowiec Św., składa się z 2 obrębów, podzielonych na 16 leśnictw,  z wydzielonym gospodarstwem szkółkarskim o 9,67 powierzchni produkcyjnej. Przeciętna powierzchnia leśnictwa to 1.088 ha. Panujące gatunki drzew, czyli te które najczęściej spacerowicze mogą napotkać to sosna, modrzew, dąb, ale też brzoza, buk, grab, świerk, jodła, lipa, olsza, klon. Średni wiek drzewostanów to 72 lata. Istotnym zadaniem służb Nadleśnictwa jest ochrona lasów. Są to systematyczne działania dotyczące walki ze szkodnikami, a więc przeprowadzania oprysków drzewostanu.

-Wzrastający las jest narażony na czynniki biotyczne i abiotyczne. Wśród tych pierwszych występuje zagrożenie ze strony owadów i grzybów oraz zwierzyny leśnej. Od wielu dziesięcioleci dużym zagrożeniem dla lasów jest chrabąszcz majowy i kasztanowiec. Jego larwa, to jest pędrak żeruje w ziemi powodując często katastrofalne zniszczenia. Wcześniej zwalczano  go stosując aplikację doglebową środkami chemicznymi, lecz od kilku lat, z uwagi na obowiązujące przepisy unijne, zrezygnowano  z tego zabiegu. Obecnie jedyną formą ograniczającą występowanie tego szkodnika jest chemiczne zwalczanie imago metodą agrolotniczą i naziemną. Z uwagi na cykl rozwojowy owada Nadleśnictwo co 4 lata dokonuje zwalczania tych owadów opryskami agrolotniczymi. Nadleśnictwo dysponuje lądowiskiem trawiastym w Rudzie Kościelnej, z którego starują samoloty do oprysków. Wykonywany zabieg w znacznym stopniu redukuje populację chrabąszcza. Dzięki tym zabiegom uprawy leśne stają się bardziej witalne – wyjaśniał nadleśniczy Adam Podsiadło.       

Nadleśnictwo Ostrowiec Św. także inwestuje w infrastrukturę drogową, dla właściwego utrzymania obszarów leśnych oraz dojazdu służb ratowniczych. Od 2016 do 2022 roku w drogi Nadleśnictwo zainwestowało środki w wysokości 5.119.340,52 złote, pochodzące ze sprzedaży drewna.

W ubiegłym roku wspólnie z powiatem ostrowieckim i gminą Bałtów, Nadleśnictwo Ostrowiec Św. partycypowało w kosztach przebudowy drogi w Wólce Pętkowskiej, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Ważną misja służb leśnych jest edukacja, z towarzyszącym przesłaniem: „Nauczyć rozumieć i kochać las”. Służą temu lekcje terenowe,  spotkania z młodymi ludźmi w Nadleśnictwie Ostrowiec Św., pogadanki w Kąciku Ekologicznym „Zwierzyniec”, czy też spotkania z leśniczym w szkołach oraz organizowanie konkursów tematycznych dla młodzieży. Nadleśnictwo Ostrowiec Św. aktywnie włącza się także w masowe imprezy integrujące mieszkańców, promując działalność oraz wiedzę z zakresu ochrony lokalnego dziedzictwa przyrody, jakim są lasy. Innym rodzajem działań służb leśnych jest także dbałość o miejsca pamięci walk z czasów Powstania Styczniowego, czy też partyzanckich bitew z czasów drugiej wojny światowej, które znajdują się na terenie lasów.

Podczas posiedzenia radni pytali o gospodarowanie zwierzyną leśną, w tym poruszyli problem dzików. Jednak to zadanie należy do Kół Łowieckich, znajdujących się na terenie powiatu ostrowieckiego. Radny Piotr Maj, dziękując za prezentację wyraził nadzieję, że coroczne sprawozdanie z prac Nadleśnictwa Ostrowiec Św., wpisze się na stałe w porządek obrad. Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak podziękowała nadleśniczemu Adamowi Podsiadło za dotychczasową współpracę, wyrażając nadzieję na dalsze partnerstwo w realizowaniu zadań służących mieszkańcom.  Obecnie tematem rozmów zarządu powiatu i Nadleśnictwa jest wytyczenie miejsc rekreacji wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli, która niewątpliwie będzie stanowić  punkt rodzinnych wycieczek. Korzystając więc z zasobów leśnej przyrody, warto pamiętać o pracy służb leśnych i o tym, że to my jesteśmy tam gośćmi, co zobowiązuje do właściwego zachowania i przestrzegania określonych regulaminem  zasad.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *