Uczniowie w Waśniowie sprzątali dla Polski

W miniony piatek uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątamy dla Polski”, zorganizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. Celem akcji było wdrażanie troski o środowisko naturalne oraz kreowanie postawy odpowiedzialności za dobro wspólne. W tym dniu drugoklasiści  zaprezentowali tematyczny  montaż słowno- muzyczny, zachęcając  zgromadzoną szkolną społeczność, do dbałości o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. Po apelu uczniowie klas IV- VIII wraz z opiekunami wyruszyli, aby „ Sprzątać dla Polski.” Akcja przebiegała zgodnie z opracowanym wcześniej  harmonogramem i  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie zostało poprzedzone ciekawymi zajęciami warsztatowymi, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu ekologii. Zadowolone miny uczestników oraz  pełne worki śmieci świadczą o sukcesie podjętych działań. Potrzebnego wsparcia w realizacji projektu udzielił wójt gminy Waśniów  Krzysztof Gajewski, zaś koordynatorem przedsięwzięcia w szkole były –  dyrektor Beata Cebula i nauczyciel Alina Bernat. To kolejna inicjatywa, która potwierdza aktywność społeczności szkolnej, chętnie angażującej się w propagowanie proekologicznych postaw.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *