Jak pozbyć się odpadów z budowy w sposób bezpieczny i legalny?

Podczas budowy gromadzą się różne odpady, takie jak odłamki betonu, cegieł, metalowe puszki itd. Konieczne jest właściwe zagospodarowanie tych odpadów. Jak zatem postępować z odpadami budowlanymi, aby pozbyć się ich zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska?

Obowiązkowy kontener na gruz

Aby pozbyć się odpadów budowlanych zgodnie z prawem, najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie specjalnego kontenera i umieszczenie go na placu budowy. Kontener na śmieci z budowy jest pomysłem idealnym, ponieważ:

  • Nawet będąc właścicielem gruntu, nie można pozwolić sobie na składowanie odpadów budowlanych na gołej ziemi. Niektóre składowe takich odpadów mogą być szkodliwe dla środowiska. Odłamki zaschniętego kleju na starych płytkach, resztki farb z teoretycznie opróżnionych puszek czy inne opakowania po chemii budowlanej nie powinny mieć kontaktu z ziemią!

  • Nie ma możliwości wyrzucania śmieci z budowy do kubłów na śmieci bytowe. Umieszczanie odpadów budowlanych w kubłach na śmieci komunalne jest nielegalne, a gospodarowanie odpadami z budowy zawsze wymaga zastosowania kontenerów na gruz. Nawet jeżeli na posesji, na której trwa rozbudowa budynku, ustawione są pojemniki na śmieci, to wywóz śmieci komunalnych jest sprawą zupełnie niezależną od wywozu odpadów budowlano-remontowych. Śmieci bytowe dzielimy na frakcje, aby uczynić recykling efektywniejszym. Odpady z budowy recyklinguje się z wykorzystaniem innej technologii. Śmieci z budowy nie są też objęte opłatą za wywóz śmieci komunalnych.

Jakie są zalety kontenera?

Choć wynajem kontenera nie jest bezpłatny, ma wiele zalet. Dobra firma z doświadczeniem, wynajmująca kontenery, pomoże dobrać odpowiedni rozmiar i rodzaj pojemnika, np.kontener na gruz betonowy, na gruz ceglany, na ziemię, a nawet specjalny pojemnik na tak problematyczne odpady jak papa, szkło czy guma. Pojemność kontenerów w przypadku budowy rzadko stanowi problem, ponieważ w ofercie nie są jedynie małe kontenery remontowe. Przykładowo, pojemnik na gruz zmieszany dostępny na skipgroup.pl ma aż 16 m3 pojemności, a jego ładowność to kilka ton. Firma wynajmująca kontener bierze również na siebie odpowiedzialność za transport odpadów na legalne składowisko i zapewnia dokument odbioru odpadów, co potwierdza, że cały proces jest w pełni zgodny z prawem. 

Jak wynająć kontener na odpady?

Aby móc dysponować kontenerem na odpady budowlane wystarczy skontaktować się z lokalną firmą wywożąca taki rodzaj śmieci. W przypadku prac budowlanych prowadzonych na terenie własnej posesji miejsce na kontener znajdzie się z reguły od ręki — jeśli nie ma ryzyka zastawiania bram wjazdowych czy drogi ewakuacyjnej, miejsce ustawienia pojemnika zależy praktycznie od indywidualnych preferencji (ewentualnie stabilności samego gruntu). Kiedy minie określony czas na korzystanie z pojemnika, zwykle kilka dni, firma odbiera kontener wraz z całą zawartością i następuje legalny wywóz odpadów

Niebezpieczne dzikie wysypiska

W przeciwieństwie do wywozu śmieci z budowy przez firmy wywożące odpady budowlane, wywożenie śmieci w sposób nielegalny jest niemoralne i zagrożone karą grzywny, aresztu lub nawet pozbawienia wolności. Od lat podejmuje się działania zwalczające tzw. nielegalne wysypiska śmieci, które zagrażają środowisku naturalnemu. Powodem zagrożenia jest brak w takich miejscach odpowiednich zabezpieczeń. Wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska stanowi poważne zagrożenie dla gleby i wód gruntowych, ponieważ wśród odpadów mogą znajdować się substancje szkodliwe. Z części odpadów mogą być zaś uwalniane gazy, które zagrażają czystości powietrza. Pozostawianie odpadów w lasach może prowadzić do samozapłonu, który jest bardzo częstym problemem związanym z uwolnieniem się trujących związków chemicznych. 

Legalnym i w pełni bezpiecznym sposobem na pozbycie się śmieci z budowy jest skorzystanie z usług firm wywożących gruz. Wynajem kontenera na odpady jest bardzo łatwy, nie wymaga wielu formalności, stoi zaś na straży środowiska naturalnego i z pewnością jest postępowaniem zgodnym z literą prawa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *