Starodroże w przebudowie!

Lada dzień odcinek o długości blisko 1.700 metrów Starodroża, dawnej drogi nr 9, od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Wymysłowa w gminie Kunów, zamieni się w wielki plac budowy.

W miniony wtorek starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, prezes firmy wykonawczej „Trakt” Andrzej Gierada, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Julity Szewczyk i prokurenta Edyty Nieścioruk oraz asyście wiceprezydenta miasta Dominika Smolińskiego, burmistrza Kunowa Lecha Łodeja i Jarosława Dębickiego, wicewójta gminy Bodzechów, podpisali umowę na realizację tej przebudowy.

Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak, z przygotowanego projektowo do inwestycji całego  Starodroża od Ostrowca Świętokrzyskiego do obwodnicy, będzie wykonana jedna trzecia zadania.

-Dla nas jest to bardzo ważna inwestycja. Niestety środki, które otrzymaliśmy w dofinansowaniu, w obliczu realiów obecnego rynku, wzrostu cen materiałów i usług, wystarczają jedynie na wykonanie jednej trzeciej tego odcinka. Wybraliśmy środkowy odcinek od skrzyżowania z Kolonią Robotniczą do skrzyżowania z miejscowością Wymysłów. Jest to odcinek najbardziej zniszczony, w najgorszym stanie technicznym. Pilnej interwencji wymaga tam jeden z przepustów, który również jest bardzo zniszczony. Stąd, biorąc pod uwagę realne koszty tego zadania i bezpieczeństwo mieszkańców, zdecydowaliśmy o przebudowie tego odcinka drogi – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Wartość zadania to 13,7 mln złotych, z czego ponad 10 mln to dofinansowanie z Programu „Polski Ład”. Pozostałe ponad 3 miliony złotych wkładu własnego dzięki dobrej współpracy samorządowej będą pochodziły z budżetów gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Kunów i powiatu ostrowieckiego.

-Starodroże przebiega przez te trzy gminy, stąd też wkład własny pokrywamy jest w porozumieniu z samorządami gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów i Kunów, za co bardzo dziękuję. Cieszy mnie, że udało nam się rozstrzygnąć ten przetarg. To kolejna inwestycja, którą wspólnie realizujemy dla mieszkańców -podkreśliła starosta Marzena Dębniak.

Prace obejmą odcinek od skrzyżowania w Kolonii Robotniczej do skrzyżowania w Boksycce, w kierunku Wymysłowa.

Jak mówił Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, na tym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia, wykonane zostaną nowe ciągi pieszo –rowerowe, powstanie kanalizacja deszczowa na całym odcinku, która będzie odprowadzała wody opadowe i roztopowe poza koronę jezdni. Ważnym elementem inwestycji jest wymiana trzech przepustów pod drogą, w szczególności przepustu w Boksycce, który jest nisko posadowiony i są bardzo duże skarpy. Tam też będą wykonane dodatkowe umocnienia w postaci murów oporowych z płytami betonowymi.

Burmistrz Lech Łodej skierował podziękowania samorządom za współpracę.

– W imieniu mieszkańców Boksycki dziękuję za tę inwestycję od kilku dekad wyczekiwaną. Cieszę się, że ten odcinek będzie przebudowany, a jest on najbardziej zdewastowany. Natomiast mieszkańcy Boksycki nie mają innej drogi, która mogą się dostać do Ostrowca. Mieszkańcy Ostrowca mają taką możliwość czy to „krajówką”, czy przez Janik jadą od Starachowic, a mieszkańcy Boksycki, gminy Kunów takiej możliwości nie mają. Dlatego serdecznie Państwu dziękuję – mówił burmistrz Lech Łodej.

Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak pozostałe dwa odcinki też są istotne, stąd zarząd powiatu będzie nadal szukał możliwości dofinansowania do ich przebudowy.

-Gdybyśmy chcieli wykonać całe Starodroże, to koszt sięgnąłby około 35 milinów, albo więcej. Zdecydowaliśmy się na  najbardziej newralgiczny odcinek. Na pozostałe dwa nadal będziemy szukali możliwości pozyskania środków – mówiła starosta M. Dębniak.

Wykonawca – firma „Trakt”  ma 9 miesięcy na zrealizowanie zadania. Jak mówił prezes Andrzej Gierada przebudowa odcinka z przepustem wymusi wyłączenie drogi z ruchu na około 3 -4 miesiące, co w obliczu trwających prac na terenie miasta, oznacza kolejne utrudnienie w ruchu komunikacyjnym. Zamknięcie drogi planowane jest za około 3 tygodnie.

– Musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość. Nie możemy tej inwestycji przesunąć w czasie, gdyż programy warunkujące dofinansowania, wskazują określone terminy na realizację inwestycji od ogłoszenia przetargu, podpisania umowy, po przekazanie placu budowy i zakończenie prac. Być może miejscami uda się wprowadzić ruch wahadłowy. Wykonawca zapewnia, że skróci ten czas maksymalnie – wyjaśnia starosta M. Dębniak.

Nowe, bezpieczne drogi poprawiają komfort życia mieszkańców. Trzeba pogodzić się z tymczasowymi utrudnieniami, aby potem korzystać z dobrej infrastruktury.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Cieszę się, że realizujemy tę ważną  inwestycję. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się nowe możliwości pozyskania środków i uda nam się sfinalizować pozostałe dwa odcinki Starodroża. Dziękuję samorządom za współpracę, bo to kolejne zadanie, które wspólnie realizujemy, odpowiadając na wieloletnie oczekiwania mieszkańców.      

created by dji camera

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *