„Przekrój drogi zależy od analizy prognozy ruchu”! „Inwestycja nie ma zapewnionych środków”!

Znamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wnioski kluczowych firm produkcyjnych z Ostrowca Świętokrzyskiego, które zwróciły się do resortu z apelem o realizację standardu drogi dwujezdniowej w ramach planowej budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 na odcinku Rudka – Jacentów.
– Postulowanie utrzymania standardu drogi dwujezdniowej na przedmiotowej inwestycji powinno wynikać, przede wszystkim, z natężenia ruchu I zbieżności z przekrojem istniejącej już drogi krajowej nr 9, a także dostępnych środków finansowych – czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Agnieszką Krupę, Zastępcę Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury. Warto w tym przypadku zauważyć, że np. obecnie realizowana obwodnica Iłży w ciągu dk 9 nie posiada przekroju dwujezdniowego. Natomiast, jak wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) 2020/2021, średni dobowy ruch na odcinkach wjazdowych i wyjazdowych z Ostrowca kształtuje się na poziomie poniżej 10 tys. pojazdów na dobę (Boksycka /Ul. Sienkiewicza/ — Ostrowiec Św. /AL. 3 Maja (DW754)/, długość 4,8 km: 8905 poj./dobę; Ostrowiec Św. /ul. Zygmuntówka (DW755)/ — Opatów /ul. Legionów (DK74)/, długość 14,8 km: 8387 poj./dobę). Są to wyniki poniżej średniego dobowego ruchu pojazdów dla wszystkich dróg krajowych.
Jak czytamy dalej w przesłanej odpowiedzi, w ramach planowanych prac projektowych, tak jak dla każdej inwestycji, zostanie wykonana analiza prognozy ruchu dla drogi krajowej nr 9, która oceni przepustowość drogi. Na podstawie powyższej analizy zostanie podjęta decyzja dotycząca przekroju poprzecznego drogi.
Ciekawe są też stwierdzenia zawarte w odpowiedzi dotyczące samego finansowania przedsięwzięcia. – (…) Budowa tej inwestycji nie ma zapewnionych środków- czytamy wprost. Inwestycja ta znajduje się na liście rezerwowej przywołanego programu rządowego, tj. jej realizacja jest możliwa w przypadku oszczędności lub rezygnacji z innych zadań inwestycyjnych ujętych na liście podstawowej. Warto też dodać, że obecnie jest realizowana inwestycja na drodze krajowej nr 9, stanowiąca obejście centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Wpływają również do Ministerstwa postulaty innego przebiegu dk 9 na tym odcinku lub rezygnacji z tej inwestycji. Kwestia realizacji wnioskowanej inwestycji będzie musiała brać pod uwagę wszystkie czynniki i głosy społeczne.
Przypomnijmy, że ostrowieckie firmy przemysłowe jednomyślnie uważają, że budowa dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego jest koniecznością. Z optymizmem przyjęły zapowiedź realizacji inwestycji. Wskazują równocześnie, że projektowane obecnie rozwiązanie powinno uwzględniać standard dwujezdniowy. W tej sprawie przed kilkoma tygodniami do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka trafiły pisma od przedstawicieli lokalnego biznesu.
Temat budowy dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego to temat jednej z interpelacji Joanny Muchy- posłanki ruchu Polska 2050.
– Podczas mojej wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkańcy przedstawili mi uwagi w sprawie planowanej budowy obwodnicy- czytamy w interpelacji.
Stąd posłanka Joanna Mucha zadaje szereg pytań, które, jak na razie pozostają bez odpowiedzi. Czy została przygotowana analiza techniczno-ekonomiczna budowy tzw. dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego? Czy przewiduje się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu drogi? Czy planując przebieg trasy obwodnicy, brano pod uwagę potrzebę jej uaktualnienia ze względu na powstałe trasy S17 i S19? Proszę podać szacowany koszt całkowity budowy obwodnicy Ostrowca, uwzględniając przedstawione problemy geologiczne i ukształtowanie terenu. Jaki będzie średni koszt 1 km wybudowanej trasy? Jak ten koszt ma się do średniej kosztów budowy 1 km innych obwodnic?

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “„Przekrój drogi zależy od analizy prognozy ruchu”! „Inwestycja nie ma zapewnionych środków”!

 • 12 maja 2023 at 15:32
  Permalink

  Jakie przesłanki pozwalają na budowę dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka , czyżby drogą tą jeździło więcej pojazdów niż DK9 przez Ostrowiec , osobiście w to wątpię.

  Reply
 • 13 maja 2023 at 21:57
  Permalink

  Ohydba i pelna pogardy odpowiedz

  Reply
 • 14 maja 2023 at 08:58
  Permalink

  Jakie miasto, taka obwodnica. Miasto było, jest i będzie czerwone, i dalej będzie w czarnej d…. e. Dalej się poklepujcie po pleckach.

  Reply
 • 16 maja 2023 at 10:12
  Permalink

  Wynika z tego jedna rzecz. Czy to pratia X czy Y, to Ostrowiec ma być zaorany. Dla nich to miasto nie ma znaczenia ani żadnej przyszłości. Tą przyszłość trzeba już teraz zniszczyć takimi dzianiami.
  Ostrowieccy wyborcy PiSu czy KO dla swoich polityków znaczą mniej niż ekstrementy.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *