Silna reprezentacja związkowców z Celsy w Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”. Wojciech Krasuski ponownie wiceprzewodniczącym

W Bukiwinie Tatrzańskiej iałce Tarzańskiej odbyło się 51. Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, na którym gościem był przewodniczący „S” Piotr Duda. Delegaci ponownie wybrali Andrzeja Karola na przewodniczącego z Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, szefa „Solidarności” w Fabryce Wierteł „Baildon” w Katowicach. W obradach uczestniczył przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.
-Poprzednia kadencja była dla naszych związkowców pracowita. Udało się m. in. sprawić, by materiał do zapory na granicy z Białorusią stworzyć nie daleko za granicą, a w naszej Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie doświadczali niepewności w związku z następstwami pandemii czy kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – mówił podczas spotkania z hutnikami przewodniczący Piotr Duda.
Mimoł nam poinformować, że wiceprzewodniczącym Komisji został szef NSZZ „S” Huty Ostrowiec Wojciech Krasuski, wiceprzewodniczącym – sekretarzem Mirosław Nowak, zaś skarbnikiem Andrzej Gębara. W skład komisji rewizyjnej KSH weszli także ostrowczanie: Paweł Rokoszny i Łukasz Tomaszewski, a członkiem rady został Arkadiusz Pękowski. Delegatem na krajowy sekretariat metalowców został Mirek Szeloch.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *