Wniosek o zawieszenie tymczasowego aresztu wobec Jarosława Górczyńskiego. Będzie szybko rozpoznany?

Gdyby nie tymczasowy areszt, zastosowany przez sąd na wniosek prokuratora, to prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mógłby wrócić do pracy. Prokurator bowiem poinformował obrońców włodarza Ostrowca o uchyleniu środków wolnościowych, w tym zawieszenia go w wykonywaniu czynności służbowych.

Jak już informowałem, obrońcy: Adw. Jacek Dubois, Kancelaria Dubois i Wspólnicy Adw. Beata Woch, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy, złożyli w sądzie w Katowicach wniosek o uchylenie tymczasowego aresztu wobec prezydenta. Włodarz Ostrowca Świętokrzyskiego został ponownie zatrzymany w dniu 22 maja 2024 roku, a sąd  zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu w dniu 24 maja 2023 roku.

W dniu 7 czerwca 2023 roku przed sądem w Katowicach odbyło się posiedzenie w sprawie uchylenia środków zapobiegawczych wolnościowych, zastosowanych wobec prezydent Jarosława Górczyńskiego.

-Sąd pozostawił bez rozpoznania zażalenie na zastosowane środki wolnościowe ze względu na zastosowany inny środek zapobiegawczy, a mianowicie tymczasowe aresztowanie –mówi adwokat Beata Woch. Sąd zdecydował o pozostawieniu tych zażaleń bez rozpoznania, gdyż obecnie jest stosowany wobec prezydenta inny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Adwokat Beata Woch dodała, że niezależnie od tego prokurator wcześniej doręczył obrońcom Jarosława Górczyńskiego postanowienie o uchyleniu wszystkich wcześniejszych środków zapobiegawczych wolnościowych.

-Dostałam postanowienie o uchyleniu tychże środków zapobiegawczych –podkreśla adwokat Beata Woch. Te środki zostały uchylone przez prokuratora, a nie przez sąd.

Sąd nie ma wyznaczonych, sztywnych terminów na wyznaczenie kolejnego posiedzenia w sprawie rozpoznania zażalenia obrońców Jarosława Górczyńskiego tym razem na środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

-Takie decyzje zapadają szybko –mówi adwokat Beata Woch. Zwykle jest to informacja telefoniczna o terminie rozpoznania zażalenia. Tu nie musi upłynąć 7 albo 14 dni, żeby pełnomocnicy stawili się w sądzie. Myślę, że może się to wydarzyć dosłownie z dnia na dzień. Ostatnio na zażalenie prokuratury dostaliśmy informację dzień wcześniej.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński nie powinien przebywać w areszcie tymczasowym. Adwokaci prezydenta są o tym przekonani i wnioskują o zawieszenie tymczasowego aresztu.

Prezydent Jarosław Górczyński konsekwentnie nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Będzie walczył o uniewinnienie przed sądem.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Wniosek o zawieszenie tymczasowego aresztu wobec Jarosława Górczyńskiego. Będzie szybko rozpoznany?

  • 10 czerwca 2023 at 16:03
    Permalink

    Najlepiej w Poznaniu walczyć panie prezydencie. Tam macie swoje sądy. Nawet po Polsce krąży żart…. Chcesz mieć wyrok, jedź do poznania.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *