2. Ostrowiecki  Marsz Gladiatorów

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w 2 Ostrowieckim Marszu Stowarzyszenia Gladiatorów, który odbył się w kompleksie leśnym na Gutwinie, pod hasłem „Rak nie musi zabijać”, w ramach obchodów Międzynarodowego dnia Urologii.

 Spotkanie otworzyli Janusz Marszycki prezes Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia „Gladiator” oraz Tomasz Perczak, koordynator w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród gości byli: Łukasz Dybiec, członek zarządu powiatu, Joanna Pikus dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie oraz radny miejski Stanisław Choinka. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na profilaktykę chorób nowotworowych u mężczyzn. Zaproszeni goście w przemówieniach podkreślali rolę Stowarzyszenia „Gladiator” we wspieraniu diagnostyki i leczenia mężczyzn z miasta i powiatu ostrowieckiego.

Łukasz Dybiec członek zarządu powiatu, podkreślił znaczenie systematycznej aktywności w celu utrzymania sprawności fizycznej. Podczas spotkania odbyła się prezentacja ćwiczeń odstresowujących i uaktywniających dedykowana osobom starszym oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy mogli poznać też zasady zdrowego odżywiania oraz diety adresowane do osób starszych i chorych. Przez leśne ścieżki przeszedł marsz w myśl założenia  10.000 kroków. Wszyscy, którzy pokonali ten dystans otrzymali pamiątkowy medal. Zwieńczeniem 2 Marszu Ostrowieckich Gladiatorów było spotkanie integracyjne w leśniczówce „Zwierzyniec”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *