Magdalena Majewska nową dyrektor PSP Nr 10

Magdalena Majewska została nową dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Prawie cała moja ścieżka zawodowa koncentruje się wokół placówek oświatowych, dlatego traktuję też tę nową sytuację, jako kolejny obszar, w którym mogę zaprezentować swoje kompetencje – mówi Magdalena Majewska. Jedocześnie warto zaznaczyć, że praca z dziećmi i młodzieżą zawsze jest inspiracją do poszukiwań nowych kierunków oddziaływań względem nich, nowych obszarów, w których mogą zaistnieć, poczuć się wyjątkowo. Dlatego te wszystkie lata pracy zawodowej poświęcam właśnie im i dla ich szeroko rozumianego dobra.

Jak sama przyznaje decydując się na objęcie dyrektorskiego stanowiska, zaczęła od analizowania i spisywania własnych pomysłów.

– Mała szkoła, jaką jest PSP Nr 10 to przede wszystkim miejsce, sprzyjające uczniowi- uważa Magdalena Majewska. Praca w mniejszym zespole jest efektywniejsza, daje większą możliwość obserwacji ucznia, a tym samym wcześniejszego definiowania jego ewentualnych trudności czy potencjałów. W dużych społecznościach szkolnych uczeń jest bardziej anonimowy, jeśli nie wyróżnia się na tle grupy w zdecydowany sposób, często jego potrzeby czy możliwości są identyfikowane zbyt późno. Ponadto w mniejszej grupie dzieci mają szansę uczyć się siebie na wzajem, funkcjonowania ze sobą, a tym samym większej odpowiedzialności za swoje działanie na rzecz klasy czy szkoły. Z kolei dostęp do szkoły w środowisku lokalnym bez wątpienia sprzyja podnoszeniu jakości relacji społecznych, wzmacnia poczucie przynależności do danego miejsca, a to w konsekwencji inspiruje do działań dla wspólnego dobra.

Magdalena Majewska przy okazji rozpoczęcia nowego, zawodowego wyzwania zamierza wykorzystać swą szeroką wiedzę psychologa.

– Potrzeby dzieci i młodzieży, w zakresie ochrony ich zdrowia psychicznego, są ogromne. To tak naprawdę temat rzeka- mówi. Zawsze i przy każdej okazji staram się nieść pomoc w tym zakresie. Obecnie ma ona charakter pośredni – działania na stronie internetowej – i skierowana jest bardziej do rodziców niż samych dzieci, ale ujmuje ważny obszar wspierania kompetencji rodzicielskich. Pamiętając, że wszystko to, co nas dotyczy – jak kształtują się nasze ścieżki życiowe, relacje, cele itp. – zaczyna się właśnie w rodzinie, to ta forma przekazu również może wiele pomóc.

Magdalena Majewska – psycholog, tyflopedagog, logopeda. Dotychczas: Właścicielka gabinetu psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz pracowni psychologicznej prowadzącej diagnozy osób dorosłych oraz szkolenia z zakresu psychoedukacji i pedagogizacji. Pracownik placówek oświatowych na terenie powiatu lipskiego i ostrowieckiego (w tym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku), w ostatnich latach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, współpracownik Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest inicjatorem i współorganizatorem lokalnych inicjatyw społecznych mających na celu szerzenie świadomości w zakresie niepełnosprawności oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych jakich doświadczają dzieci i młodzież. Realizuje również działalność informacyjną i szkoleniową w mediach społecznościowych skierowaną do rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *