Kompetencje XXI wieku

Pod takim hasłem w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konferencja, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydarzenie, które otworzyła i poprowadziła Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zgromadziło 150 osób, w tym młodzież szkolną i pracodawców.

Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących – kompetencji przetrwania, a więc talentów, które warto dziś rozwijać, aby dać sobie radę w świecie przyszłości, o czym mówili Michał Zatorski i Zbigniew Brzeziński z Akademii Przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych w nowoczesnym świecie, o czym mówił Paweł Guliński z Powiatowego Urzędu Pracy oraz roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako narzędzia pracodawców do rozwoju pracowników, o czym mówiła Elżbieta Świercz z Powiatowego Urzędu Pracy. Wśród uczestników spotkania byli także samorządowcy: wicestarosta Andrzej Jabłoński, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, wiceprezydent Krzysztof Kowalski oraz Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu i jednocześnie dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego. Znaczenie rozwoju kompetencji, jako wyzwania współczesnego świata podkreślił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

-To bardzo dobrze spędzony czas dla nas wszystkich, gdyż kompetencje to elementy stanowiące podstawę naszej egzystencji, to klucz do naszej wiedzy, do tego co zdobędziemy, do wszystkich umiejętności, które posiadamy. Inicjatorom tej konferencji składam serdeczne podziękowania, które adresuję do dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzaty Stafijowskiej oraz dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego, Agnieszki Rogalińskiej. Wiem, jako człowiek dojrzały, że to, co zdobędziemy w młodości, owocuje przez całe życie, wiem też, że uczyć się trzeba przez całe życie i nabywać nowe kompetencje, bo to wyzwanie czasu i musimy kształcić się do końca życia, takie są wyzwania współczesnego świata – mówił wicestarosta A. Jabłoński.

Na kompetencje w kontekście rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywnego myślenia i świadomości społeczeństwa obywatelskiego zwróciła uwagę dyrektor CRL, Agnieszka Rogalińska.

-Zajmujemy się rozwojem przedsiębiorczości i rozwojem edukacji, gdzie nastawieni jesteśmy przede wszystkim na młodych ludzi. W tych dwóch komponentach staramy się rozwijać przedsiębiorczość i kompetencje funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. To przede wszystkim rozwijanie krytycznego, ale też kreatywnego myślenia, a co za tym idzie – myślenia analitycznego i współpracy zespołowej. Pokazujemy młodym ludziom ich rolę w decydowaniu o tym, co dzieje się lokalnie, uczymy tego, co jest ich atutem, jak rozwijać kompetencje, by decydować o swoim życiu i o przyszłości – mówiła dyrektor Agnieszka Rogalińska.

Potrzebę uświadomienia młodym ludziom rozwijania kluczowych kompetencji oraz rolę Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w podsumowaniu konferencji podkreśliła Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

-Bardzo ważne jest, że w konferencji uczestniczyło blisko 90 młodych ludzi, a prelekcje uświadomiły im, że w codziennym życiu, podczas nawet projektowych gier komputerowych nabywają wiele kompetencji, które mogą później wykorzystać w przyszłości. Co równie ważne to fakt, że młodzież podczas konferencji była aktywna, widać było, że podobało się to spotkanie. Dostaliśmy już szereg zaproszeń od dyrektorów szkół, aby te prelekcje pokazać pozostałym uczniom, a to świadczy o profesjonalnej organizacji i o tym, że konferencja była ciekawa dla młodych ludzi. To co nas cieszy, to fakt ogromnego zainteresowania Krajowym Funduszem Szkoleniowym wśród pracodawców. Przypomnę, że dzięki tym działaniom uruchomiliśmy 300 miejsc pracy. Myślę, że to też jest wyzwanie dla współczesnych pracodawców, którzy składają wnioski na różne szkolenia i chcą podnosić kompetencje wśród swoich pracowników, co także jest bardzo ważne. Istotnym elementem, który także pojawił się na konferencji jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi. Do młodych ludzi dociera, że za chwilę przyjdzie moment wyboru drogi zawodowej, a sztuczna inteligencja wszystkiego nie zrobi, zaś do tworzenia swojej przyszłości zawodowej potrzebna jest wiedza oraz własne umiejętności. Stąd też będziemy organizować takie spotkania ze szkolnymi doradcami zawodowymi – mówiła dyrektor Małgorzata Stafijowska.

Konferencja wpisała się w obchody Dni Pracodawcy oraz Europejskiego Tygodnia Umiejętności. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *