Tydzień Uczniowskiej SuperMocy w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie

W październiku uczniowie PSP w Waśniowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Tydzień Uczniowskiej Superpomocy”. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy podjęli sześciodniowe wyzwanie. W tym roku motywem przewodnim było dobre i efektywne zarządzanie swoim czasem, które pozwoli uczniom na umiejętne planowanie priorytetów i panowanie nad indywidualnymi „pożeraczami czasu”. Przez cztery dni uczniowie wybierali króla i królową w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nowo wybrani panujący przejmowali władzę w szkole i przyjmowali petycje od swoich kolegów i koleżanek dotyczące organizacji życia szkoły. Oprócz igrzysk, zawodów sportowych, nauki tańca i biesiady znalazły się również postulaty dotyczące zmian w procesie sprawdzania wiedzy. Wszystkie prośby zostały pozytywnie rozpatrzone przez dwór królewski, który za zgodą dyrektor Beaty Cebuli, przez tydzień sprawował rządy w szkole. Niezwykle ważnym elementem projektu były międzyoddziałowe zajęcia integracyjne poświęcone umiejętności planowania, inwentaryzacji swojego czasu, formułowania celów długo i krótkoterminowych oraz sposobów pozytywnej motywacji. Projekt podsumowano podczas dwudniowych warsztatów połączonych z noclegiem w szkole. Koordynatorem przedsięwzięcia zgłaszającym szkołę do udziału w projekcie była nauczycielka biologii Stella Drożdżal, wspierającymi zadanie organizacyjnie były Iwona Cichońska, Barbara Loranty i Jolanta Loranty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *