Co dalej z parkiem handlowym?

Najbliższe tygodnie przyniosą nam odpowiedź co do szczegółów powstania parku handlowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak wyjaśnia sekretarz powiatu Łukasz Witkowski, decyzja w tej sprawie nie została jeszcze ostatecznie podjęta, a wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
-W przedmiotowym postępowaniu inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę czterech budynków handlowo – usługowych wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce przy ulicy Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W toku postępowania starosta ostrowiecki postanowieniem z dnia 18 września 2023 roku, nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym. W dniu 10 października br. pełnomocnik inwestora przedłożył ponownie trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno –budowlanego oraz złożył wyjaśniania w zakresie nieprawidłowości wskazanych przez starostę.
Aktualnie starosta analizuje przedłożone dokumenty i w zależności od dokonanej analizy, w przypadku stwierdzenia, że nieprawidłowości zostały usunięte, poskutkuje to decyzją udzielającą pozwolenia na budowę, zaś w przypadku stwierdzenia, że te nieprawidłowości nie zostały przez inwestora usunięte we wskazanym zakresie przez starostę, poskutkuje to decyzją odmowy udzielenia pozwolenia na budowę, od której inwestorowi będzie przysługiwało odwołanie do wojewody świętokrzyskiego.
Starosta, zgodnie z obowiązującym prawem, wyda decyzję w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia prze inwestora wyjaśnień, czyli od 10 października br. – wyjaśnia sekretarz powiatu, Łukasz Witkowski. Przypomnijmy, że to toruńska spółka RSB Real Estate stoi za powstaniem w Ostrowcu Świętokrzyskim parku handlowego. Obiekt miałby powstać u zbiegu ulicy Chrzanowskiego i nowym łącznikiem z ulicą Furmańską. Równocześnie trwa komercjalizacja obiektu. 

fot. Tomasz Barski

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Co dalej z parkiem handlowym?

  • 09/11/2023 at 19:09
    Permalink

    Następny supermarket komu to potrzebne?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *