Budowa obwodnicy Wąchocka prawie na półmetku

Małgorzata Pawelec –Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielcach poinformowała, że ogólne zaawansowanie obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, inwestycji realizowanej w systemie Projektuj i buduj, przekroczyło 40 procent.

Obwodnica Wąchocka to dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 11,7 km biegnąca nowym śladem, omijająca Parszów po stronie północnej, a Wąchock po południowej. Wykonawca – firma Strabag – wybuduje cztery skrzyżowania, 11 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt i podziemne przejście dla pieszych oraz cztery przepusty. Projekt zakłada też wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, oświetlenia i odwodnienia. Trasa pozwoli na skrócenie czasu przejazdu drogą krajową nr 42, na odcinku między drogą ekspresową S7 w Skarżysku –Kamiennej, starachowicką strefą przemysłową, drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, do Opatowa i woj. podkarpackiego. 

Obecnie wykonawca kontynuuje roboty bitumiczne zarówno na dwujezdniowym ciągu głównym DK42, jak i na drogach dojazdowych. Na odcinkach trasy zasadniczej o łącznej długości ok. 6 km ułożona została podbudowa bitumiczna, na ok. 5 km przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni, a na prawie 4 km ostatnia wierzchnia warstwa ścieralna SMA. Zaawansowanie robót bitumicznych to ok. 40 proc. Na innych odcinkach trwają roboty ziemne, których zaawansowanie zbliża się do 70 proc. Budowane są nasypy, kontynuowane są wykopy, także te szczególnie pracochłonne – w gruncie skalistym.  

Trwają prace przy budowie 11 obiektów inżynierskich, czyli wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt i przepustów. Zaawansowanie robót na trzech obiektach przekroczyło 90 proc. To wiadukty budowane nad DK42 w ciągu drogi gminnej w Wielkiej Wsi i w ciągu drogi powiatowej w Ratajach oraz przejazd pod obwodnicą. Doskonale widoczna jest już zasadnicza konstrukcja górnego przejścia dla zwierząt dużych typu zielony most nad DK42. Zakończył się montaż łukowych elementów z blachy falistej nad dwiema jezdniami trasy głównej i betonowych elementów skrzynkowych nad drogami dojazdowymi. Przejście dla zwierząt na początkowym odcinku leśnym budowanej obwodnicy to największy obiekt realizowany w ramach inwestycji. Łukową, ale betonową konstrukcję będzie miało także zespolone z ciekiem wodnym przejście dla zwierząt pod DK42. Aktualnie prowadzone są roboty zbrojarskie, poprzedzające betonowanie konstrukcji. Trwają przygotowania do prac przy posadowieniu kolejnych czterech wiaduktów i przepustów. Zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec przyszłego roku. 

 

fot. GDDKiA

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *