Budynek ujęcia wody w Piotrowie już po termomodernizacji

Zakończono już prace termomodernizacyjne na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie. W ramach projektu obiekt został gruntownie ocieplony, wymieniono stolarkę okienną oraz zamontowano nowe drzwi i nową bramę. Dostarczone zostały również instalacja fotowoltaiczna i energooszczędne oświetlenie. Dodatkowo wymieniono też ogrzewanie na elektryczne, podgrzewacze ciepłej wody oraz dostarczono nowe, energooszczędne kompresory do napowietrzania. Jak potwierdza wójt gminy Waśniów, Krzysztof Gajewski, dzięki nowym, energooszczędnym instalacjom, zmniejszą się koszty utrzymania budynku. Wartość zadania wyniosła 628 700,64 złotych, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 333 277,15 złotych. Termomodernizacja SUW w Piotrowie była jednym z trzech zadań realizowanych na terenie gminy Waśniów w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Waśniów”, który swoim zakresem obejmował również: budynek Szkoły Podstawowej w Boleszynie oraz Oczyszczalnię Ścieków w Pękosławicach. Wartość całego projektu to 3 974 127,51 złotych, w tym dofinansowanie z RPO stanowi kwotę 2 128 531, 13 złotych. Obiekt w Piotrowie był zwieńczeniem całości zadań realizowanych w ramach dużego projektu. Obecnie gmina będzie mogła przystąpić do drugiego etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie, która swoim zakresem obejmie przebudowę wewnętrzną polegającą na modernizacji technologii uzdatniania wody co, jak zaznacza wójt Krzysztof Gajewski, jest konieczne ze względu na jej przestarzałość. Wartość projektu, którego realizacja zaplanowana jest już od marca 2024 roku wynosi ponad 5 milionów złotych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *