Szpital po raz pierwszy na plusie z kwotą ponad 3,2 miliona

Jednym z punktów porządku obrad piątkowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego była informacja, dotycząca bieżącej sytuacji Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ostatnim czasie opinia publiczna często była zwrócona w kierunku ostrowieckiego ośrodka, gdyż wiele tam się dzieje.

Dariusz Tumulec, dyrektor szpitala, przedstawił szczegółowe dane finansowe szpitalnych oddziałów za 2023 rok, porównując do analogicznego okresu roku 2022. Z prezentacji wynika, że oddziały, które jeszcze w ubiegłym roku liczyły straty, obecnie generują zyski, jak chociażby Oddziały Wewnętrzne, Oddział Chirurgii, Ortopedii, czy Okulistyki. I choć są oddziały, które nadal przynoszą straty, tak jak i niektóre poradnie specjalistyczne, to dzięki podejmowanym decyzjom przez dyrekcję i zarząd powiatu, sytuacja finansowa szpitala jest na tyle stabilna, że pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

-Pierwszy raz od 2015 roku szpital wygenerował zysk, a nie stratę, w wysokości ponad 3 milionów 252 tysięcy złotych za okres dziewięciu miesięcy. Uważam to za spektakularny sukces całego szpitala. Ta kwota pozwoliła nam na określone decyzje. Spektakularną rzeczą jest także, przy wsparciu pani starosty, udało się wynegocjować porozumienie z personelem pielęgniarskim, dotyczące wynagrodzeń wynikających ze zmiany Ustawy. W tym roku wdrożyliśmy także nowe procedury, w tym przeszczepy mikroflory jelitowej, zabiegi urologiczne z wykorzystaniem lasera holmowego. Sukcesem naszym jest także przeprowadzenie po raz pierwszy od ośmiu lat procedury donacji narządów. Obecna sytuacja szpitala pozwala na stabilność finansową i planowanie działań na przyszłość. Na tę sytuację złożyła się także zmiana systemu wynagradzania lekarzy oraz zwiększenia procedur przynoszących zyski. Obecnie, na koniec III kwartału 2023 na kwotę 1,4 mln odnotowaliśmy nadwykonania i mamy nadzieję, na odzyskanie tych pieniędzy z NFZ – mówił dyrektor Dariusz Tumulec.

O tym, że szpital się zmienia, realizuje innowacyjne zabiegi i doposażany jest w nowoczesny sprzęt, mówiła starosta ostrowiecka Marzena Dębniak.

-W 2018 roku mieliśmy dylemat: czy utrzymać ten szpital, czy zlikwidować? Wtedy strata sięgała 16,5 miliona złotych. Cały dług szpitala wynosił 50 milionów złotych i zobowiązania wymagalne tez na poziomie 16,5 miliona złotych. Aby utrzymać ten szpital należało podjąć kilka ważnych decyzji. Po pierwsze, przy zgody Rady Powiatu na podjęcie uchwały dotyczące pokrywania straty. I choć zmieniły się przepisy i organ prowadzący nie musiał tego robić, my zdecydowaliśmy o tym, że będziemy tę stratę pokrywać, aby szpital odzyskał płynność finansową. Dziś zobowiązania wymagalne to już nie miliony, ale 138 tysięcy złotych. To oznacza odzyskanie płynności finansowej i stabilizację sytuacji szpitala. Szpital spłaca pożyczki i kredyty, ale poprzez zmianę funkcjonowania, wprowadzenie wielu innowacji, możemy mówić o zysku. Wiele jest jeszcze do naprawienia i cieszy mnie informacja dotycząca programu oddłużania szpitali powiatowych , który ma zostać wprowadzony, i być może tu pojawi się jakaś szansa na 50, 30 procent. Obecna sytuacja szpitala jest dobra i na tyle stabilna by planować kolejne działania – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Wśród planowanych zadań na 2024 rok, o których mówiono także podczas sesji, są remonty Oddziałów Chirurgii, Kardiologii i Urologii. Starosta już potwierdziła zaplanowanie w budżecie na przyszły rok dotacji w wysokości 600 tysięcy na ten cel. Ogromną nadzieją dla placówki jest uruchomienie środków z KPO, co pozwoliłoby na rozbudowę szpitala z nowoczesnym skrzydłem.

-Szpital już się zmienił. Udało się przeprowadzić szereg remontów, od wejścia głównego i hol, po remonty na oddziałach, przeniesienie Punktu Pobrań, tak aby pacjenci mieli większy komfort. Odbudowaliśmy wszystkie poradnie specjalistyczne, tak aby pacjent miał opiekę poszpitalną. W ostatnim czasie został zakupiony nowoczesny tomograf, rentgen, za chwilę zostanie zakupiony mammograf cyfrowy – to wszystko służy lepszej dostępności do wysokiej jakości usług medycznych. Szpital korzystał z każdego programu umożliwiającego dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań, za wsparcie w pozyskaniu środków dziękuję posłowi Andrzejowi Kryjowi – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Obecny na posiedzeniu poseł Andrzej Kryj dziękował za dobrą współpracę i jak zaznaczył, zdrowie nie ma barw politycznych. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Bień podkreśliła znaczenie poszerzenia tak potrzebnej opieki Poradni Diabetologicznej dla kobiet w ciąży, zagrożonych cukrzycą. Na tej samej sesji radni większością głosów przyjęli uchwałę, dotyczącą przekazania dotacji z budżetu powiatu w wysokości 200 tysięcy złotych na zakup mammografu cyfrowego.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki: Jako zarząd powiatu 5 lat temu powiedzieliśmy mieszkańcom, że zrobimy wszystko, aby szpital przetrwał i rozwijał się. Ten wynik szpitala pozwala na porozumienie z personelem pielęgniarskim, zakupy nowego sprzętu, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia, stabilne zarządzanie, ale też planowanie kolejnych remontów i premiowanie pracowników. Dziś możemy powiedzieć z podniesioną głową, że dotrzymaliśmy słowa. To sukces wytężonej pracy zarządu powiatu, dyrektorów i pracowników szpitala oraz radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Dariusz Tumulec, dyrektor szpitala: Pierwszy raz od 2015 roku szpital wygenerował zysk w wysokości 3 miliony 252 tysiące złotych, a nie stratę. Uważam to za spektakularny sukces całego szpitala, bowiem szpitale biorąc pod uwagę nieprawdopodobne koszty utrzymania personelu i chorych, nie są jednostkami, które mogą przynosić zyski. Ten zysk przełoży się na społeczeństwo. Pozwoli na zakup sprzętu, remonty, ale też być może uda się, po raz pierwszy, wypłacić pracownikom premię. Dziś jesteśmy szpitalem, który oferuje usługi medyczne na wysokim poziomie.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *