Dlaczego budowa parku handlowego się oddaliła?

Wszystko wskazuje na to, że oddala się w perspektywie czasowej budowa parku handlowego, który ma powstać u zbiegu ulicy Chrzanowskiego i nowym łącznikiem z ulicą Furmańską.  Starostwo powiatowe odmówiło inwestorowi wydania pozwolenia na budowę inwestorowi.

Przypomnijmy, że to toruńska spółka RSB Real Estate poinformowała już blisko rok temu, że jest zainteresowana powstaniem w Ostrowcu Świętokrzyskim parku handlowego.

Powody, dla których wniosek inwestora nie otrzymał pozwolenia na budowę wyjaśnił Łukasz Smyła, naczelnik Wydziału Architektury i  Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  -Wniosek został złożony 3 sierpnia br., a dotyczył on budowy czterech budynków usługowo – handlowych wraz z parkingiem i z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim- mówi naczelnik Łukasz Smyła. Po wszczęciu postępowania, po sprawdzeniu kompletności wniosków nałożyliśmy postanowieniem, obowiązek usunięcia nieprawidłowości, które według nas znalazły się w projekcie. Inwestor miał 60 -dniowy czas na uzupełnienie wniosku, czego dokonał, jednak nie w pełni. Nie mogliśmy przyjąć tych argumentów, które zostały przedstawione przez pełnomocnika inwestora, w związku z powyższym zmuszeni byliśmy do wydania decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę dla tej, planowanej inwestycji. Inwestorowi przysługiwało prawo odwołania do wojewody świętokrzyskiego, z czego skorzystał. Akta sprawy zostały przesłane do wojewody celem rozpatrzenia i czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Planowane zamierzenia inwestycyjne, zgodnie z Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym należy traktować  jako całość techniczno– użytkową. Planowane były cztery budynki użytkowo – handlowe, gdzie suma powierzchni sprzedaży wyniosła około 6,5 tysiąca metrów kwadratowych, a  zgodnie z zapisem Ustawy – obiekty wielkopowierzchniowe, które powierzchnię sprzedaży mają powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych, muszą być lokalizowane na podstawie zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla tego terenu – rejonu  ul. Chrzanowskiego nie ma miejscowego planu i w związku z tym, inwestor przedłożył nam decyzję o warunkach zabudowy na tę inwestycję. W naszej ocenie ta inwestycja ma wspólny układ komunikacyjny, konstrukcję, parkingi, wyjazdy i zjazdy z działki są też wspólne, a więc to jeden obiekt tworzy całość i ta powierzchnia powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych wymaga planu miejscowego. Stąd też decyzja według naszej oceny musiała być odmowna.       

– Rzeczywiście wydało nam decyzję odmowną, naszym zdaniem niezgodnie z prawem i zmuszeni jesteśmy do złożenia odwołania – mówi nam Henryk Pichłacz z PKB Inwest Budowa Ostwald. M. P. spółka komandytowa.

Tymczasem znów pojawiają się głosy lokalnego biznesu, który uważa, że błędne jest wpuszczanie do Ostrowca Świętokrzyskiego kolejnych sieci handlowych, które zabijają lokalny biznes znajdujący się i tak w bardzo ciężkiej sytuacji.

– Trzymam się zasady i warto ze sobą lokalnie współpracować – mówił na posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta, Cezary Styczyński ze Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej. Niestety widzimy w naszym mieście jak dynamicznie powstają dyskonty, co moim zdaniem jest pokłosiem braku polityki lokalnej w tej sprawie od ponad dwudziesta lat. Bo tam, gdzie warto było myśleć o budynkach mieszkalnych teraz stoją „Biedronki”, „Dina”, „Lidle”, „Kauflandy”, etc.

Łukasz Smyła, naczelnik Wydziału Architektury i  Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim: -Zmuszeni byliśmy do wydania decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji. Inwestorowi przysługiwało prawo odwołania do wojewody świętokrzyskiego, z czego skorzystał.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *