Wstrzymane finansowanie OIOM-u

NFZ w Kielcach wstrzymał finansowanie leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Opatowie. Zostały naruszone warunki umowy pomiędzy spółką Centrum Dializa, prowadzącą opatowski szpital, a NFZ poprzez brak wystarczającej liczby lekarzy, zarówno w czasie dnia pracy, jak także podczas dyżurów nocnych.
Dyżury na oddziale były obsadzane przez lekarzy pierwszego stopnia specjalizacji. Ponadto dyżurował tylko jeden anestezjolog, a powinni dwaj. Jak informuje NFZ, na pozostałych oddziałach szpitala: wewnętrznym, ginekologicznym, chirurgii oraz pediatrii opieka medyczna jest dostateczna. Większość lekarzy pracuje jednak na umowy cywilno -prawne, w związku z tym trwa kontrola harmonogramu dyżurów specjalistycznych.
-Pismo z informacją o wstrzymaniu finansowania leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Opatowie wpłynęło do spółki w piątek 19 września- wyjaśnia rzecznik prasowy Centrum Dializa Witold Jajszczok. Obecnie jest ono analizowane przez prawników oraz zarząd spółki. W zależności od ocen i analiz podjęta zostanie decyzja czy będziemy się odwoływać od postanowienia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Jak podkreślił W. Jajszczok, dla przyszłych rozstrzygnięć ważne będą zwłaszcza analizy finansowe.
-Jeśli prowadzenie OIOM w Opatowie na zasadach określonych przez NFZ kosztuje więcej niż wynosił kontrakt na prowadzenie tego oddziału (40 tys. zł miesięcznie), to w sytuacji kiedy szpital w Opatowie musi ustabilizować finanse i spłacać narosłe  zadłużenie, musimy dobrze przeanalizować, czy stać nas na prowadzenie działalności deficytowej – stwierdza W. Jajszczok. Zwłaszcza, że własny OIOM choć oczywiście potrzebny i wygodny, nie jest niezbędny do prowadzenia działalności szpitala w Opatowie. Szpital ten posiada bowiem łóżka tzw. intensywnego nadzoru, co w większości przypadków zabezpiecza potrzeby pacjentów. W nielicznych przypadkach pacjenci wymagający opieki na poziomie OIOM będą kierowani do ościennych placówek, dysponujących takimi oddziałami. Zwracam uwagę, że środowisko medyczne od dawna zgłasza sensowność zweryfikowanie wymagań płatnika w zakresie organizacji i pracy oddziałów intensywnej opieki medycznej.

jbo

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *