Potrzeb jest wiele

Liczba zadań, o wykonanie których proszą przedstawiciele opatowskich środowisk oraz mieszkańcy, rośnie.
Fiszki składane są w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016- 2023. Wnioskujący chcą m.in. adaptacji dawnej szkoły w Brzeziu pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego, remontu remizy w Podolu, zadbania o otoczenie kościoła w Ptkanowie. W Opatowie proszą o rewitalizację przestrzeni rynku, okolic Bramy Warszawskiej, Kolegiaty, Klasztoru oraz promenady, remont SZS Nr 2, a także osiedla rotacyjnego na ul. 1 Maja. Stowarzyszenie Geocentrum wnioskuje o adaptację budynku przy ul. Szpitalnej, gdzie swoją siedzibę znalazłoby jedyne w Polsce Muzeum Geodezji i Kartografii. Przypomnijmy, że muzeum przez kilka lat mieściło się na parterze starostwa powiatowego w Opatowie. Decyzją starosty Bogusława Włodarczyka musiało się wyprowadzić. W tej chwili unikatowe eksponaty gromadzone przez wiele lat leżą zmagazynowane. Ich ekspozycja byłaby wspaniałym uzupełnieniem propozycji turystycznych Opatowa.
Jak mówi burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki, projekt rewitalizacji rynku, który przeszedł nie tak dawno generalny remont, dziwi niektórych mieszkańców.
-Po pierwsze – Rynek był robiony z innych pieniędzy ? podkreśla burmistrz. Po drugie – wymaga remontu ponownie, dochodzi bowiem do zapadania się kostki, zrobiły się także koleiny. Potrzebna jest także wymiana kostki w ciągach pieszych, aby piesi mogli swobodnie się poruszać, a nie łamać obcasy.
Wśród projektów dużych znalazły się także małe. Opatowianie wnioskują o stojaki na rowery, ławki czy tablice informacyjne.          
Warto dodać, że został powołany Komitetu Rewitalizacji gminy Opatów, w skład którego weszli: przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych: Krzysztof Wróblewski, Piotr Kaptur, przedstawiciele parafii: ks. Michał Spociński, ks. Leszek Zajezierski, o. Kryspin Florys, przedsiębiorcy Andrzej Baran, Jacek Kotkowski, radni: Jacek Cheba, Andrzej Żychowski, Grzegorz Maliński, Waldemar Bocheński, przedstawiciel środowisk kultury Dorota Jopek, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Opatów Ireneusz Klimkowski i Jarosław Czub. Komitet Rewitalizacji jest organem współpracującym z gminą, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016 -2023 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji.
Jakie projekty uda się zrealizować, na tę chwilę trudno powiedzieć. Wszystko będzie zależało od programów unijnych, w które uda się wpisać poszczególne zadania.
/jbo/

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *