Dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzorem lat ubiegłych organizuje „Dzień otwarty w ZUS dla osób niepełnosprawnych”.
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W najbliższy piątek, 2 grudnia, w ramach organizowanej już po raz kolejny inicjatywy wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS z porad specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy udzielać będą informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Dodatkowo w wybranych placówkach ZUS informacji udzielać będą również przedstawiciele PCPR, PUP, MOPS oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalnie na ten dzień przygotowany został specjalny poradnik zawierający niezbędne informacje dla osób niepełnosprawnych.
W Ostrowcu Świętokrzyskim dzień otwarty odbędzie w budynku ZUS przy ulicy Rosłońskiego 4, a w Opatowie przy ulicy Sempołowskiej 12.
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja 47/3). Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła blisko 5,5 mln, tj. 14,3% ogółu ludności kraju. Tym samym, co siódmy mieszkaniec Polski był osobą niepełnosprawną (w 1988 r. ? co dziesiąty, w 1978 r. ? co czternasty).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *