Nowe centrum Szewny

Plac Księdza Infułata Marcina Popiela oraz tereny przylegające do niego, zostaną zrestrukturyzowane.
Po tej inwestycji plac ten stanie się centralnym miejscem Szewny.
-Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dotyczących możliwości porządkowania terenu przed kościołem, głównie Placu im ks. Marcina Popiela ? mówi Jarosław Kawiński, kierownik wydziału technicznego Urzędu Gminy w Bodzechowie. Mamy wytyczne od konserwatora, aby rozpatrywać ten teren łącznie, czyli całą przestrzeń obecnego parkingu, wejścia do kościoła oraz sąsiednich wikarówek.
Gmina zamierza w pierwszym rzędzie położyć na placu przed kościołem nową nawierzchnię. Proponuje kostkę betonową typu retro. W ten sposób nawiąże się do charakteru obiektów, które liczą sobie kilkaset lat, a sam barokowy zespół kościelny należy do najstarszych i najcenniejszych zabytków w regionie.
Konserwator jest otwarty na propozycję gminy. Czeka na dokumentację projektową przygotowaną wraz z małą architekturą. Trzeba przyznać, że plany gminy są ciekawe. Obok stylowej kostki brukowej pojawią się ławki i inne elementy architektury przestrzennej, a także stragany, na których będzie można sprzedawać w okresie przedświątecznym stroiki, wyroby rękodzielnicze oraz świeczki i kwiaty na cmentarz.
-Z uwagi na to, że część tego terenu jest własnością gminy, a część parafii, wystąpiliśmy do proboszcza,  księdza prałata Jana Butryna o wyrażenie zgody na bezpłatne wydzierżawienie tego terenu gminie ? dodaje inż. Jarosław Kawiński. -Z informacji, jakie uzyskaliśmy, wynika, że ksiądz prałat wystąpił już w tej sprawie do Kurii Biskupiej Diecezji Sandomierskiej. Jeśli będzie zgoda parafii, to w przyszłym roku zlecimy wykonanie dokumentacji, która by w sposób kompleksowy ujęła kwestię zagospodarowania tego kwartału. Postaramy się też uporządkować tereny przy ośrodku zdrowia.
(fk)

dscf3868 dscf3869 dscf3870 dscf3871 dscf3872 dscf3875

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *