Nowe drogi, ścieżki rowerowe i most

Rekordowo pod względem inwestycji drogowych zapowiada się ten rok w powiecie ostrowieckim.
Chodzi nie tylko o kwotę, jaką zarezerwowano na ten cel, ale listę przedsięwzięć. Poza priorytetowymi zadaniami, za jakie uznano dokończenie modernizacji ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, generalny remont ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie oraz zabezpieczenie skarpy w Ćmielowie przy drodze w kierunku Krzczonowic, lista zadań obejmuje również wiele innych zadań. Na tej liście uwzględniono m.in. prace przy budowie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych oraz remont mostu oraz budowę nowej przeprawy.
W tym roku dokończona będzie ścieżka rowerowa przy ulicy Polnej. Obecny odcinek zostanie przedłużony do skrzyżowania z ulicą Iłżecką. Dodatkowo wykonane zostaną połączenia istniejących ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych z drogą wojewódzką nr 754, czyli ulicą Radwana. Jak informuje Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki, rozpoczną się także prace projektowe nad budową zupełnie nowego, długiego na 3 km odcinka ścieżki prowadzącej od ulicy Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim do Starej Dębowej Woli. Koszty dokumentacji mają być współfinansowane przez gminę Bodzechów. Sama ścieżka ma powstać w roku przyszłym.
Jak dodaje starosta ostrowiecki, powiat w tym roku będzie chciał wyremontować aż 5 fragmentów dróg zniszczonych przez ulewne opady deszczu czy podtopienia. W ramach tzw. powodziówek mają być wyremontowane drogi w gminie Waśniów, Bałtów oraz Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowa nawierzchnia ma powstać między Bukowiem a Świrną, w Nietulisku Dużym i Dołach Biskupich, między Pękosławicami a Nosowem i Waśniowem, w Lemierzach oraz ulica Iłżecka w Ostrowcu Św w stronę Karczmy Miłkowskiej. Wiosną rozpoczną się długo oczekiwane prace remontowe na moście w ciągu ulicy Żeromskiego w Ostrowcu. Zakłada się, że modernizacja obejmująca wzmocnienie oraz wymianę nawierzchni potrwa co najmniej 3 miesiące, a rozpocznie się w maju. Nową przeprawę za to wybuduje się w miejscowości Jodło Małe w gminie Kunów. Poza tym, jak dodaje Zbigniew Duda, planuje się takze rozbudowę drogi powiatowej między Wólką Bałtowską a miejscowością Borcuchy, budowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia w ulicy Opatowskiej w Ostrowcu. Co ważne, większość tych zadań będzie miała dofinansowanie z programów rządowych, czyli m.in pozwalajacych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. To będzie oznaczało dotację w wysokości nawet 80 procent kosztów zadania. Umożliwi to zaoszczędzenie znaczących kwot w budżecie powiatu, a jednocześnie wykonanie większej ilości projektów.
k.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *