Bodzechów zbuduje farmę słoneczną

Bodzechów chce wybudować za unijne pieniądze słoneczną farmę, która zapewni energię potrzebną do oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.
Gmina Bodzechów zmierza w kierunku odnawialnych źródeł energii. Na początku roku samorząd złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne. Inwestycje obejmą strażnice jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, budynek biurowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Szewnie oraz świetlicę w miejscowości Szyby.
Wniosek opiewa na 2,5 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 85 proc. Zadanie to obejmie tzw. termomodernizację głęboką, czyli ocieplenie budynków i zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zostaną one wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne, a budynek biurowy zakładu komunalnego dodatkowo w pompę ciepła. A to dlatego, że w terenie podmokłym, jak to jest w Dolnej Szewnie, znakomicie spełniają swoją rolę pompy powierzchniowe. Przygotowanie wniosku poprzedziło wykonanie audytu energetycznego, obejmującego wszystkie obiekty.
-Wniosek ma szansę otrzymać sporo punktów. Sądzimy, że znajdzie się na liście podstawowej i zostanie skierowany do realizacji ? podkreśla Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. -To nasza kolejna inwestycja w dziedzinie energii odnawialnej. W niedalekiej przyszłości, zgodnie z tym, co zapisaliśmy w strategii, chcemy być gminą samowystarczalną energetycznie. Niedługo zostanie ogłoszony nabór wniosków do programu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Chcemy zbudować małą farmę fotowoltaiczną. Mamy już wybrane miejsce. Już jesteśmy wysoko,ale mamy szansę stać się gminą wzorcową w Polsce w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Gmina Bodzechów pracuje już nad kolejnym projektem. W tym roku planuje złożyć wniosek o dofi nansowanie budowy farmy fotowoltaicznej. Farma ta produkowałaby energię potrzebną do oświetlenia ulic na terenie całej gminy. To, oczywiście, jedno z pierwszych takich przedsięwzięć w kraju. Konieczne będzie powołanie instytucji pośredniej ? klastra albo spółdzielni energetycznej, która zajmie się kwestiami związanymi z przesłaniem energii i rozliczeniem z PGE.
Pierwsza inwestycja energetyczna, czyli zainstalowanie źródeł fotowoltaicznych na obiektach szkół gminnych zdała egzamin. System sprawdził się. Urządzenia na terenie szkół pracują na pełnych obrotach. Urząd Energetyczny wybudował przyłącza, dzięki którym odbiera nadwyżkę  energii w okresie lata.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *