70 mln zł na usuwanie klęsk żywiołowych

O pozyskiwaniu w 2017 r. rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi rozmawiano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.  Spotkaniu  przewodniczyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.
Jak się dowiedzieliśmy, 59 świętokrzyskich samorządów ma szansę uzyskać w 2017 r. dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda Świętokrzyski zaakceptowała listę rankingową wniosków o dofinansowanie odbudowy dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi w ostatnich latach. Na liście znalazły się 334 zadania, na które samorządy mają szansę uzyskać ponad 70 milionów złotych.
Powiat ostrowiecki jako propozycje planowanych do realizacji w 2017 r. zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi zgłosił kontynuację stabilizacji skarpy wzdłuż drogi Ćmielów ? Krzczonowice ? Przeuszyn wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej. Prace prowadzone są od 2015 r., ale ze względu na duży i skomplikowany technologicznie zakres robót, wykonanie kolejnego etapu zadania planuje się w cyklu dwuletnim. I tak, w br. planuje się wydatkować 1 mln zł, a w 2018 – ponad 1,8 mln zł.
Z kolei gmina Kunów jako propozycje zadań do dofinansowania związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych w 2017 r. zgłosiła remont drogi Udziców Dolny ? Biechów, podczas którego planuje się wyłożenie dna wąwozu nawierzchnią asfaltową oraz zabezpieczenie skarp wąwozu płytami ażurowymi.
Powiat ostrowiecki do propozycji zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do realizacji w 2017 r. zgłosił remonty dróg Bukowie – Świrna, Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Waśniów, Szerzawy ? Wieloborowice ? Garbacz, Pękosławice ? Nosów – Waśniów.
W tej puli zadań Gmina Kunów liczy na pozyskanie środków na remonty dróg przy ulicy Górnej w Kunowie Piaski, w Nosowie i w Prawęcinie oraz odcinków od drogi wojewódzkiej do Biechowa Działkowice, Nosów ? Małe Jodło oraz Prawęcin Górny ? Kolonia Kunów do drogi Prawęcin – Chocimów. Gmina Waśniów chce remontować drogi w Nowym Skoszynie, Pękosławicach, Kotarszynie, Stryczowicach i Grzegorzowicach oraz odcinki Piotrów ? Nosów i Nosów Stary – Rudy Boleskie. Natomiast Gmina Ćmielów oczekuje na środki na remonty dróg Kolonia Krzczonowice ? Glinka i Frankopole – Trębanów.
Przypomnijmy, że w 2016 roku województwo świętokrzyskie otrzymało z rezerwy MSWiA łącznie ponad 71 mln zł. Z tych środków zostało zrealizowanych 367 zadań związanych z przebudową, odbudową, remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, odbudową mostów, remontem innych obiektów infrastruktury komunalnej, takich jak ujęcie wody, mur oporowy, umocnieniem dna wąwozów lessowych i zabezpieczeniem osuwisk.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *