Turystyka sposobem na promowanie powiatu

O tym, jak rozwijać lokalną turystykę, a przez to podnosić atrakcyjność powiatu, dyskutowali przedstawiciele starostwa, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się turystyką, a także biur podróży.
Spotkanie zapoczątkowało prace nad przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Ostrowieckiego. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań, które mają na celu wyznaczenie kierunków rozwoju turystyki w powiecie ostrowieckim. Licznie przybyli goście aktywnie włączyli się w dyskusję, przekazując spostrzeżenia odnośnie turystyki i promocji powiatu.
-Te uwagi i założenia pozwolą na opracowanie dokumentu odzwierciedlającego możliwie najpełniej oczekiwania lokalnych środowisk zaangażowanych oraz zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie ? mówi starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda.
Opracowanie takiego dokumentu jest następstwem przyjętego przez samorząd powiatu ostrowieckiego na sesji 30 marca ?Programu Ochrony Zabytków?. Strategia rozwoju turystyki ma określić kierunki rozwoju tej gałęzi gospodarki.
-Powiat ostrowiecki ma wiele atutów znanych nie tylko mieszkańcom – mówi Mateusz Czeremcha z Wydziału Rozwoju Powiatu. – To przede wszystkim neolityczne kopalnie krzemienia, fabryki porcelany w Ćmielowie czy zabytki z czasów średniowiecza, jak kościół w Grzegorzowicach. Ale nie wszystkie są odpowiednio rozreklamowane. Jednym z zadań powiatu jest rozwój turystyki, dlatego chcemy przygotować strategię pozwalającą na realizację tego celu. Będą w niej zawarte najważniejsze wskazówki, które pomogą w realizacji wyznaczonych zadań.
Mateusz Czeremcha dodał, że spotkanie w tak szerokim gronie ma na celu kompleksowe ujęcie zagadnienia, w którym pod uwagę będzie brana także infrastruktura turystyczna. Dlatego do udziału w dyskusji zaproszono biura zajmujące się organizowaniem wycieczek czy stowarzyszenia mające w swoich statutach propagowanie działań turystycznych.
Zgodnie z założeniami, w tym roku ma powstać główny dokument, czyli strategia rozwoju. Zajmie się tym wyłoniona w drodze przetargu specjalistyczna instytucja, która uwzględni potrzeby oraz uwagi podmiotów zainteresowanych tą dziedziną życia.
O tym, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa właśnie ruch turystyczny, mówiła Katarzyna Borowska ze stowarzyszenia ?Delta? w Bałtowie.
-W przypadku naszego województwa, ale i powiatu, to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. To przecież turystyka jest w stanie najszybciej wygenerować nowe miejsca pracy, a przez to także dochód. Dlatego skoncentrowanie działań zmierzających do rozwoju tej dziedziny powinno być jednym z priorytetów zarówno lokalnych władz, jak i przedsiębiorców, tych ze sfery prywatnej oraz publicznej.
Na pytanie, w jakich kierunkach mogłaby się jeszcze rozwijać turystyka w powiecie ostrowieckim, Katarzyna Borowska odpowiedziała, że przede wszystkim należy brać pod uwagę głosy turystów.
-Poza tym sprawdzoną metodą jest promowanie lokalnych pomysłów i endogenicznego potencjału, czyli wyjątkowego i charakterystycznego dla danego miejsca. Takim świetnym i sprawdzonym przykładem są chociażby pomysły realizowane w Bałtowie, który ciągle ma jeszcze wiele niewykorzystanego potencjału.
Ale jak zauważyła przedstawicielka stowarzyszenia ?Delta?, równie ważne jest ciągłe dbanie o znane już marki turystyczne. To pozwoli np. na stworzenie tzw. produktu sieciowego, czyli atrakcji złożonej z kilku uzupełniających się elementów. Takim sieciowym produktem mogłyby być oferty turystyczne Bałtowa, Ćmielowa czy Krzemionek.
Kolejne z zaplanowanego cyklu spotkań, mających na celu wyznaczenie kierunków rozwoju turystyki w powiecie ostrowieckim, odbędzie się w kwietniu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Turystyka sposobem na promowanie powiatu

  • 04/04/2017 at 22:07
    Permalink

    np droga na szczytniak (ponad 500 m)czy szlaki dworów w tamtej okolicy totalnie nieoznakowane

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *