Grant na Bieg Uliczny w Kunowie

Grupa nieformalna z Kunowa wzięła udział w konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską dla organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. ?Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego?, zorganizowanym przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych HORYZONT.
Celem konkursu było wyłonienie dziesięciu najlepszych inicjatyw obywatelskich odpowiadających na potrzeby mieszkańców naszego województwa. Stowarzyszenia i grupy inicjatywne złożyły 29 wniosków, 3 najlepsze wnioski otrzymały dotację na realizację inicjatyw oraz dodatkowo na działania promocyjno- marketingowe, a 7 kolejnych wybranych inicjatyw otrzymało fundusze na wsparcie działań promocyjnych i marketingowych swojego zadania.
Grupa inicjatywna w składzie: Paweł Gawron ? lider grupy, Anna Wójcik, Barbara Chodzyńska, Wojciech Socha i Maciej Dziedzic, wystąpiła z wnioskiem o wsparcie imprezy sportowej połączonej z obchodami Dnia Flagi i zdobyła dotację w wysokości 3.000,00 zł na wsparcie promocyjno-marketingowe Biegu Ulicznego pod hasłem ?Łączy nas bieganie?.
W siedzibie LGD Krzemienny Krąg w Bałtowie przedstawiciele grupy z Kunowa podpisali porozumienie z Federacją reprezentowaną przez Prezesa Jarosława Kubę oraz Wiceprezesa Kamila Żuława na realizację zadania.
Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich chętnych do udziału w biegu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *