Rozkopany wał na Romanowie

Kilkudniowe opady deszczu spowodowały, że stan rzek na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego podniósł się znacząco.
Poziom  rzeki Kamiennej określa się już jako wysoki.
-Na terenie działania Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników tutejszego oddziału i strażników  wałowych – informuje ŚZMiUW. Poziom wody w korycie rzeki Kamiennej na terenie powiatu ostrowieckiego jest wysoki, na terenie gminy Ostrowiec wzrósł w piątek o 50 cm od dnia poprzedniego. Natomiast w korycie rzeki Szewnianki i Modły poziom wody wzrósł o 20 -30 cm. W poniedziałek woda wylała z koryta rzeki Kamienna w gminie Ćmielów. Utrzymuje się w tzw. międzywale.
Jak informuje ŚZMiUW, w chwili obecnej nie występują zagrożenia na wałach rzeki Kamiennej, Modły i Szewnianki. Jeśli jednak deszcze nie ustaną przez kilka najbliższych dni, to rzeki nadal będą wzbierać i może dojść do lokalnych podtopień. Tymczasem nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożenia, które niesie podnoszące się koryto rzeki. Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, że na Romanowie ktoś rozkopał wał w celu pozyskania piachu.
Straż Miejska powiadomiła o tym fakcie także zarządcę rzeki Kamienna – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach. Szybko udało się ustalić, że wał rozkopał mieszkaniec domu usytuowanego przy wale. Piach mężczyzna pozyskał na podsypkę pod kostkę, z której został ułożony chodnik oraz do tynku na ścianę domu. Zrobiła to osoba, która doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie naruszony wał. Chociażby z tego względu, że mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.
Apelujemy o rozsądek. Wały zostały usypane po to, aby chronić miasta. Dlatego też jest całkowity zakaz jeżdżenia po nich, naruszania ich konstrukcji, sadzenia na nich drzew.
Zgodnie z ustawą – Prawo wodne zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, a także zabrania się uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów. Kto wbrew postanowieniom ustawy wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych czynności zagrażające tym urządzeniom, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli następstwem czynu określonego w ustawie jest znaczna szkoda, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *