Czy zarząd ZUO „Janik” zmieni siedzibę?

W najbliższy czwartek udziałowcy Zakładu Utylizacji Odpadów w Janiku w gminie Kunów, podejmą decyzję o zmianie siedziby zarządu?
Taka propozycja znalazła się w porządku obrad, a proponowanym miejscem siedziby jest Ostrowiec Świętokrzyski. Wzbudziło to sprzeciw burmistrza gminy Kunów Lecha Łodeja, którego zdaniem w przypadku podjęcia takiej uchwały budżet Kunowa straci 6,7 proc rocznego podatku CIT, co stanowi około 30 tys., jaki płaciła spółka.
Burmistrz podjął rozmowy i wystosował pisma do udziałowców z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia siedziby w dotychczasowym miejscu, czyli w miejscowości Janik.
-W 2000 r. wspólnie nasze gminy podjęły decyzję, aby podjąć trud utworzenia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla dwóch powiatów: starachowickiego i ostrowieckiego. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że miejscem zlokalizowania wysypiska będzie gmina Kunów w Janiku. Zatem to na terenie miejscowości Janik prowadzona jest główna działalność spółki, to znaczy: zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów komunalnych z naszych gmin.  Gmina Kunów wyraziła zgodę, aby właśnie na jej terenie prowadzona była działalność znacznie oddziałująca na środowisko naturalne, pomimo licznych protestów mieszkańców. Z uwagi na to, że na terenie naszej gminy wykonywana jest znaczna część działalności spółki, to zaproponowana zmiana jej siedziby jest dla nas bardzo krzywdząca ?mówi burmistrz Lech Łodej.
Burmistrz Lech Łodej wskazuje także na korzyści, jakie spółka odnosiła w związku z przyjętym w ubiegłym roku przez Radę Miejską w Kunowie Programem pomocy de minimis dla przedsiębiorców, dotyczących korzystania z niższych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do nowo wybudowanych budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 r.
-Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu, mogą korzystać z niego przez okres od jednego roku do czterech lat. ZUO Janik przystąpił do tegoż programu. Różnica w podatku od nieruchomości, jaki przedsiębiorca zapłaciłby nie przystępując do programu, a podatkiem który zapłacił korzystając z niższych stawek podatku wyniosła w 2016 r. ?48.169,50 zł, zaś w 2017 r. ?53.970,63 zł. Przy założeniu, że przedsiębiorca nie zgłosi w ramach programu nowych obiektów do opodatkowania, w kolejnych latach ta pomoc wyniosłaby w 2018 r 41.217,15 zł , zaś w 2019 r. 28,463,91 zł. Łączna różnica w podatku za obiekty włączone do programu za lata 2016 ?2019 wynosiłaby 171.821,19 zł ?wyjaśnia burmistrz Lech Łodej.
Zmiana siedziby to usankcjonowanie stanu faktycznego, gdyż od 2005 r., zarząd stacjonuje w Ostrowcu Św., na ul. Sienkiewicza, stąd też propozycja zmiany w umowie pojawia się po raz drugi. Jak wyjaśnia prezes spółki ZUO Janik, Marek Nowak, za zmianą siedziby przemawia wiele argumentów, lecz najważniejszy z nich to lepszy dojazd, a przez to lepszy kontakt z kontrahentami.
-Propozycja zmiany siedziby wynika z chęci uporządkowania kwestii formalnej. Faktycznie w Ostrowcu Św. siedziba zarządu znajduje się od 2005 r. ?wyjaśnia prezes Marek Nowak. ?Zdarza się jednak tak, że kontrahenci jadą do Janika i muszą wracać do Ostrowca, co jest niepotrzebną komplikacją. Kolejną kwestią są pomyłki w adresie na fakturach, gdyż często wskazywany jest kod Janika, lecz miejscowość Kunów, co wprowadza potrzebę korekty i dodatkowe zamieszanie. Często też ważna korespondencja, wymagająca reakcji określonej terminem, trafia do Janika, a jej przekierowanie do Ostrowca Św., wiąże się ze stratą czasu. Stąd też dla ułatwienia kontaktu i płynności przepływu dokumentacji została umieszczona w porządku obraz Walnego Zgromadzenia propozycja zmiany siedziby.
Zdaniem zarządu spółki ZUO Janik, gmina Kunów nie traci korzyści wynikających z faktu, że zakład prowadzi działalność na jej terenie.
-Spółka odprowadza podatek ekologiczny oraz podatek od nieruchomości. Od dwóch lat na skutek decyzji największego udziałowca, jakim jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski, zyski spółki są dzielone pomiędzy wszystkich udziałowców, w tym gminie Kunów w 2015 r. zostały przekazane ponad 122 tys. zł, a za rok 2016 była to kwota ponad 100 tys. zł. W okresie od 2003 do 2016 r. gminie Kunów przekazano od spółki 13.232.641,91 zł, a więc nie możemy tu mówić o jakiejkolwiek krzywdzie ?wyjaśnia prezes Marek Nowak.
O tym, jak potoczą się losy siedziby spółki, dowiemy się po głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia udziałowców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *