Bodzechów zaczyna walkę ze smogiem

Bodzechów stawia na ekologię i obniżkę kosztów prowadzenia gospodarstw domowych.
Dlatego przeznacza 100 tys. zł dla mieszkańców na wymianę starych pieców węglowych.
-Ruszamy z pomocą naszym mieszkańcom ? podkreśla wójt Jerzy Murzyn. -Przeznaczyliśmy w tym roku 100 tys. zł na dofinansowanie wymiany w domach indywidualnych przestarzałych pieców węglowych na nowoczesne gazowe i wykorzystujące inne paliwa ekologiczne. Pilotażowy program ruszy jesienią tego roku. Ma on również na celu walkę ze smogiem.
-Jest to przedsięwzięcie pilotażowe – mówi wójt. -Jeśli program się przyjmie, to w przyszłym roku przeznaczymy większą pulę środków na wymianę pieców. Nasza pomoc nie wyklucza starania się o dotację, czy dofinansowanie tych inwestycji z programów wojewódzkich lub krajowych. Każdy mieszkaniec może składać równolegle wnioski do innych programów.
Rada Gminy Bodzechów tej sprawie jednogłośnie przyjęła uchwałę. Zostały w niej określone zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów  inwestycji, polegającej na wymianie pieca węglowego lub koksowego na piec opalany paliwem ekologiczny. Po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wójt wyda odpowiednie zarządzenie, po czym opublikowany zostanie wzór wniosku, który mieszkańcy będą musieli wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy.
O tym, że warto inwestować w nowsze, wydajniejsze urządzenia grzewcze, przekonani są sami mieszkańcy.
-Przez lata męczyłem się ze starym piecem węglowym. Co roku kupowałem kilka ton węgla. Musiałem pilnować temperatury, codziennie dorzucać do pieca opał i usuwać resztki po spaleniu. W ubiegłym roku kupiłem piec gazowy. Koszty ogrzewania domu są na tym samym poziomie lub nawet niższe. Odpadły codzienne prace związane z noszeniem węgla do pieca. W domu jest więc czysto. Urządzenie można zaprogramować na odpowiednią temperaturę o określonych porach dnia ? mówi czytelnik z Szewny.
Mieszkańcy gminy Bodzechów mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 50 proc. inwestycji, nie wyższe jednak niż 2 tys. zł. W tym roku z dofinansowania będzie więc mogło skorzystać 50 osób.
Gmina kończy już najważniejsze inwestycje związane z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej, czyli modernizacją nawierzchni dróg, budową chodników na terenach o zwartej zabudowie, kanalizacją oraz rozbudową sieci wodociągowej i jak podkreśla wójt, w najbliższych latach będzie mogła przeznaczyć pieniądze w ramach pomocy mieszkańcom na inwestycje, które pozwolą im obniżyć koszty prowadzenia gospodarstw domowych. Gmina przygotowuje też program pomocy mieszkańcom w wykonywaniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *