240-lecie kościoła w Szewnie

Z udziałem Biskupa ks. Adama Odzimka rozpoczęły się jubileuszowe uroczystości 240-lecia kościoła pw. Świętego Mikołaja w Szewnie.
Uroczystości   rozpoczęły   się   Mszą   świętą   koncelebrowaną   przez   bp.  Adama Odzimka, w której dziękowano za dar wyjątkowego kościoła, od blisko dwóch i pół wieku górującego nad Szewną. Uczestniczyli w niej: senator Jarosław Rusiecki, Agata Gałka -Bernacka, przedstawicielka wojewody Agaty Wojtyszek, Grigor Szaginian, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, radni powiatowi i gminni, prezydent Jarosław Górczyński, wójt Bodzechowa Jerzy Murzyn, liczna grupa młodzieży i wiernych.
Późnobarokowy, majestatyczny kościół nie bez powodu nazywany jest perłą baroku. W   krótkiej   prezentacji   multimedialnej   Krystyna   Jurys,   przedstawicielka   Rady Parafialnej przypomniała historię parafii i kościoła oraz jego walory urbanistyczne. Jan Długosz dwukrotnie, w 1326 i w 1440 r., potwierdził, że w XIII wieku postawiono w Szewnie pierwszy kościół drewniany poświęcony Św. Mikołajowi. W XVII wieku świątynię rozebrano, ale już w 1652 r. wybudowano nowy kościół, który w czasie Potopu Szwedzkiego złupiono i spalono.

sze2
Misji odbudowy świątyni podjął się ówczesny proboszcz szewieński ks. Jan Hilary Kasztulski, zaś jej fundatorem został kanonik opatowski i sandomierski ks. Jan Pisulewski. Pomysłodawcą i nadzorczą przedsięwzięcia budowy nowej świątyni został jezuita   ks.   Józef   Karsznicki.   Przygotował   on   oryginalne   założenia   przestrzenno -architektoniczne ?Zespołu kościelnego?, który kilka lat później został zbudowany na planie krzyża. Dłuższe ramię stanowi właśnie świątynia i plebania. Budowę ukończono w 1775 r. Opis tego zadania znajduje się w kapsule czasu na wieży kościelnej. Zadania modernizacji i koniecznego remontu zabytkowego zespołu, w tym właśnie świątyni szewińskiej, podjął się kilka lat temu obecny proboszcz ks. kanonik Jan Butryn z parafianami.
Bp Adam Odzimek przez wiele lat pełnił w Szewnie posługę duszpasterską w okresie, gdy proboszczem był ks. infułat Marcin Popiel. W homilii podkreślił, że szewieński kościół to nie tylko obiekt sakralny, ale przede wszystkim wspólnota wiernych,   której   korzenie   tkwią   w   mocnym   fundamencie   wiary   i   dziedzictwa kulturowego.
Oprawę   muzyczną   jubileuszowych   uroczystości   uświetniła   Weronika   Iljasow, stypendystka   Uniwersytetu   w   Montrealu,   obecnie   studentka     Uniwersytetu Warszawskiego.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “240-lecie kościoła w Szewnie

  • 17/03/2023 at 18:02
    Permalink

    Ksiądz fundator kościoła miał na imię Sebastian a nie Jan ani Stanisław.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *