Świętokrzyskie ?maruderem??

Po raz kolejny Ministerstwo Rozwoju wskazuje Województwo Świętokrzyskie jako jedno z gorzej radzących sobie z wydatkowaniem pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020, plasując nas w gronie ?maruderów?.
-To nieuprawniona opinia i wydaje się być stosowana wyłącznie dla celów politycznych – czytamy w oświadczeniu, które przygotowała rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Iwona Sinkiewicz-Potaczała. ?Województwo Świętokrzyskie jako jedyne w kraju – podobnie jak w poprzednim okresie unijnego finansowania – wprowadziło dwustopniowy system kontraktacji funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020. Polega on na zawieraniu wstępnych umów, tzw. pre-umów (będących gwarancją fi nansowania i dających wnioskodawcom czas na przygotowania pełnej dokumentacji) i dopiero w następnej kolejności, po uzupełnieniu dokumentacji i uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, ostatecznych umów finansowych. Wyszliśmy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów funduszy unijnych, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu nie są ?na starcie?, gdy nie mają gwarancji finansowania z RPO, obciążani kosztami sporządzania pełnej dokumentacji projektowej. Jest to tym bardziej istotne, że w sytuacji ograniczonej alokacji, nie wszyscy beneficjenci startujący w konkursach mają szanse na uzyskanie dofi nansowania. Jednak takie rozwiązanie ? korzystne dla wnioskodawców ? powoduje, że Województwo Świętokrzyskie w zestawieniach Ministerstwa Rozwoju, które uwzględnia jedynie podpisane umowy (bez pre-umów), wskazywane jest jako to, które gorzej radzi sobie z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego.
Tymczasem po zsumowaniu umów i pre- umów zawartych przez Zarząd Województwa w ramach RPOWŚ 2014-2020, zakontraktowanych zostało już 45,6 proc. środków z kwoty 5,6 mld złotych, jaką mamy do wykorzystania w obecnym okresie unijnego finansowania. Jest to znacznie powyżej średniej krajowej dla programów regionalnych – ( wg Ministerstwa Rozwoju poziom ten wynosi 42 proc.) W przypadku tzw. funduszy twardych (inwestycyjnych), w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poziom kontraktacji w RPOWŚ 2014 -2020 wynosi 50,4 proc., natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. funduszy miękkich) ? 34 proc. W sumie do realizacji i dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego wybraliśmy już 1022 projekty na łączną kwotę dotacji na poziomie 2 mld 557 mln zł.
Dane te wyraźnie pokazują, że określanie Świętokrzyskiego jako ?marudera? w wydatkowaniu funduszy unijnych jest nieuprawnione i krzywdzące dla naszego regionu. Przeciwnie ? dwustopniowy system kontraktacji powinien być wskazywany jako godny naśladowania, benefi cjenci nie są bowiem narażani na niepotrzebne wydatki związane z przygotowaniem projektów, które nie mają szans na dofinansowanie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *