Wójt Krzysztof Gajewski zasłużonym dla regionu

Dwie osoby i trzy instytucje wyróżniono w czwartej edycji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas XXXIX sesji Sejmiku, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej odznaczenia wręczyli marszałek województwa Adam Jarubas oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. W tym roku odznaką uhonorowani zostali: Stanisław Rupniewski – przedsiębiorca i działacz społeczny, wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski, Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie.

Krzysztof Gajewski od 1990 roku pełni nieprzerwanie funkcję wójta Gminy Waśniów. Obejmując funkcję wójta przystąpił do realizacji długofalowego planu rozwoju gminy Waśniów. Dzięki podjętym działaniom i ogromnemu zaangażowaniu udało się dokonać znaczących zmian w gminie. Inicjuje wiele przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury gminy Waśniów. Należą do nich m.in.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Był inicjatorem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 751. Aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi takimi jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych RP, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Kolarski, Świętokrzyski Związek Armii Krajowej ?NURT – PONURY”, Polski Związek Łowiecki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Waśniowa. Od 1988 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Waśniowie. Dzięki aktywnej współpracy doposażono 6 jednostek OSP w sprzęt ochrony osobistej i sprzęt gaśniczy a 3 jednostki w Waśniowie, Witosławicach i Mominie weszły do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Krzysztof Gajewski czynnie angażuje się we wszelkiego typu akcje o charakterze społecznym.

– Robimy to, co potrafimy najlepiej dla dobra naszych małych ojczyzn i naszego regionu – podkreślał Krzysztof Gajewski, który nie krył wzruszenia z uhonorowania jego osoby Odznaką Honorowa Województwa Świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *