Dzienny Dom ?Senior+? otwarto w Kunowie

Placówka jest ośrodkiem dziennego pobytu dla seniorów. To forma pomocy służąca osobom w wieku powyżej 60 lat, które ze względu stan rodzinny, choroby, samotność, warunki bytowe czy inne utrudnienia, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Dom powstał dzięki wsparciu w ramach rządowego Programu ?Senior +? na lata 2015-2020, skierowanego do jednostek samorządu. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Program polega na dofinansowaniu tworzenia placówek typu ?Senior +?, w tym Dziennych Domów ?Senior +? i Klubów ?Senior +?.
W uroczystym otwarciu Dziennego Domu „Senior” wzięli udział parlamentarzyści, radni oraz władze wojewódzkie i gminne.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dzienny Dom ?Senior+? otwarto w Kunowie

  • 10/01/2018 at 14:51
    Permalink

    gdzie się podział ten wąsaty poseł co zawsze pozuje do zdjęć z byle okazji ? zaspał czy co ?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *