Ożarów i Nowa Słupia z pieniędzmi od marszałka

Gmina   Ożarów   oraz   Nowa   Słupia   ?   w   sumie   osiem   gmin świętokrzyskich –  otrzyma   mocą   decyzji   Zarządu   Województwa Świętokrzyskiego   z   RPOWŚ   na   lata   2014-2020   miliony   złotych   na inwestycje związane z gospodarką wodno ?ściekową, przede wszystkim z budową   wodociągów   i   kanalizacji   oraz   rozbudową   i   modernizacją istniejących w tych gminach oczyszczalni ścieków.
-Całkowity   koszt   inwestycji,   które   zostaną   zrealizowane   z   unijnym dofinansowaniem to ponad 144 miliony złotych -mówi Iwona Sinkiewicz Potaczała,   rzecznik   marszałka.   Wśród   wybranych   do   dofinansowania projektów,   siedem   dotyczy   w   całości   lub   w   przeważającym   zakresie gospodarki wodno -kanalizacyjnej (rozbudowy sieci wodno ? kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków). Obejmują one gminy: Górno, Miedziana Góra, Strawczyn,   Bogoria,   Łączna,   Bieliny,   Nowa   Słupia.   Całkowita   wartość inwestycji   wynosi   141   mln   925   tys.   zł,   w   tym   dofinansowanie   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 82 mln 510 tys. zł. Jeden   projekt   dotyczy   instalacji   do   zagospodarowania   komunalnych osadów ściekowych na terenie gminy Ożarów (całkowita wartość inwestycji wynosi 2 mln 964 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR -1 mln 739 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *