Małe Dymarki ? majówka pod Łysą Górą

W dniach od 1 do 6 maja odbędą się w Nowej Słupi pod Łysą Górą ?Małe Dymarki?.
W tych dniach na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi nie zabraknie atrakcji związanych z prezentacjami nawiązującymi do historii Gór Świętokrzyskich sięgającej 2000 lat.
W programie Małych Dymarek nie zabraknie m.in.:
– próby rekonstrukcji procesu dymarskiego w starożytnym piecu typu kotlinkowego (1-6 maja)
– prezentacji pracy starożytnego pieca garncarskiego (1-6 maja)
– pokaz produkcji szkła starożytną metodą (1 maja)
– formy walk – manewry wojsk barbarzyńskich szykujących się do bitwy z nadciągającymi oddziałami legionów rzymskich (sierpień 11-12 sierpnia ? bitwa pod Łysą Górą), w tym prezentacja militariów rzymskich i ludów Barbaricum (5-6 maja)
-nawiązania do łacińskich i greckich opisów ludów Barbaricum w I-III w. n.e. (5-6 maja)
– prezentacji strojów i uposażenia ludów kultury przeworskiej w kontekście Imperium Romanum i Barbaricum w II-III w. n.e. (1-6 maja)
-rekonstrukcji strojów rzymskich z II-III w. n.e. (5-6 maja)
-rekonstrukcji kobiecego stroju z południowej Galii z II w. n.e. we współpracy z Muzeum Bargoin i Uniwersytetem w Clermenot-Ferrand (5-6 maja)
– prezentacji kowalstwa antycznego, wikliniarstwa, produkcji dziegciu, starożytnej kuchni i wielu innych warsztatów nawiązujących do pracy i życia codziennego ludów kultury przeworskiej
Chcesz dowiedzieć się jak mogło wyglądać życie w Górach Świętokrzyskich na przełomie starej i nowej ery? Co mówią zabytki? Co możemy odtworzyć na podstawie pozostałości po starożytnych hutnikach? Co na ten temat mówią rzymscy uczeni i historycy? Przyjedź w dniach 1-6 maja do Centrum Kulturowo ? Archeologicznego oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego do Nowej Słupi i odkryj tajemnicę starożytnych hutników.

Stanowisko_hutnicze

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *