Otwarte Strefy Aktywności w Opatowie, Ćmielowie, Bodzechowie, Tarłowie i Bałtowie…

Resort sportu i turystyki ogłosił wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ? Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych.
Środki z ministerstwa sportu i turystyki otrzymały nasze gminy. I tak, na terenie powiatu ostrowieckiego powstanie 4, a na terenie powiatu opatowskiego 6 stref aktywności.
Ćmielów wybuduje dwie strefy aktywności za 37,9 tys. zł, a Bodzechów (za 49,9 tys. zł) i Bałtów (również za 49,9 tys. zł) po jednym. Nieco więcej podmiotów o środki z resortu sportu wystąpiło z terenu powiatu opatowskiego. Gmina Opatów wybuduje trzy strefy aktywności (za 78,6 tys. zł), powiat opatowski jedną (za 25 tys. zł), gmina Tarłów jedną (za 25 tys. zł). Strefa zostanie także wybudowana przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego (za 24,1 tys. zł).

1-14560
Jak informuje resort sportu, program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był wskaźnik zamożności gminy. ? Dzięki temu mamy pewność, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
-Aż 78% pozytywnie rozpatrzonych wniosków pochodzi z obszarów wiejskich ? podkreśla Minister Sportu i Turystki, Witold Bańka i dodaje ? W ciągu dwóch lat przeznaczymy na budowę Otwartych Stref Aktywności 100 mln zł. Dzięki tej kwocie powstanie około 3000 ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielopokoleniowych stref sportowo-rekreacyjnych. Jest to projekt prospołeczny. Zależy nam, by OSA były miejscami spotkań i aktywności całych rodzin ? dzieci, rodziców, seniorów.

1-14558
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
? Uruchomienie Programu poprzedziliśmy badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Olbrzymie zainteresowanie Programem tylko to potwierdziło ? mówi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych. W podstawowym siłownia plenerowa i strefa relaksu, a w wariancie rozszerzonym siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw i ogrodzenie terenu. O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

1-14557

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *