Konserwator stawia warunki

Gmina Bodzechów ogłosiła nowy przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej parkingu i zagospodarowanie terenu obok kościoła w Szewnie.

Wcześniej gmina podpisała umowę z parafią o użyczenie tego terenu, aby mogła na nim prowadzić inwestycję. Na początku roku został ogłoszony konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu. Zwycięski projekt prezentowaliśmy w naszej gazecie. Później jednak wykonawca nie zdołał uzgodnić wymaganych kwestii z konserwatorem zabytków. Zespól kościelny w Szewnie wraz z przyległymi terenami wpisany jest do rejestru zabytków i wszelkie prace zarówno projektowe, jak i budowlane uzgadniane są z konserwatorem.

Wojewódzki Konserwator Zabytków sugerował, aby dokumentacja obejmowała znacznie większy obszar – mówią pracownicy urzędu. Nie tylko teren parkingu, ale również przebudowę schodów, dróg dojazdowych i chodników, czyli generalnie całą infrastrukturę.

-W tej sytuacji firma, która przygotowała projekt, wycofała się, twierdząc, że za te pieniądze nie uda się wykonać tego zadania ?wyjaśnia Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. ?Ogłosiliśmy zatem nowy przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęły trzy oferty. Wybraliśmy najkorzystniejszą – Specjalistycznego Biura Inwestycyjno – Inżynierskiego Prosta – Projekt z Piotrkowic, która opiewała na 40.590 zł. Dokumentacja ma być gotowa w lutym. W pierwszej połowie przyszłego roku chcieliśmy rozpocząć prace budowlane. Z uwagi na znacznie szerszy zakres planowanych prac inwestycję tę realizować będziemy etapami. Wójt podkreśla, że wykonawca będzie konsultował założenia projektowe z mieszkańcami i stowarzyszeniami. Plac znajduje się w centrum Szewny obok zabytkowego zespołu kościelnego i jest najbardziej rozpoznawalnym miejscem w gminie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *