Prace konserwatorskie w zabytkowych świątyniach w Rudzie Kościelnej i Ćmielowie

Radni powiatowi postanowili wyasygnować z budżetu powiatu dotacje dla dwóch świątyń, znajdujących się rejestrze zabytków, w których odbędą się prace konserwatorskie.
Pierwsza z świątyń, która otrzymała 10 tys. zł dotacji, znajduje się na terenie Parafii pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej. W ramach prac konserwatorskich będą prowadzone w niej praca badawcze polichromii stropu kościoła oraz ołtarza bocznego pw. św. Stanisława z obrazem św. Stanisława. Radni już pod koniec ubiegłego roku przyszli zabytkowi z pomocą, udzielając 20 tys. zł dotacji z przeznaczeniem na remont stropu nad nawą i prezbiterium, remont konstrukcji dachów i sygnaturki, a także pokrycia dachowego z obróbkami, rynnami i rurami kościoła oraz montaż instalacji odgromowej kościoła i sygnaturki.
Drewniany kościół pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Rudzie Kościelnej wybudowany został w latach 1766-1769. Otoczony jest kamiennym murem, posiada też murowaną dzwonnicę. Obraz ?Zaślubiny Matki Bożej? mieści się na ołtarzu głównym. Na uwagę zasługuje również kamienna chrzcielnica z końca XVIII wieku z drewnianą, rokokową pokrywą, dwie ławki w stylu późnobarokowym oraz rokokowe konfesjonały.
Druga ze świątyń, która otrzymała 20 tys. zł dotacji, znajduje się na terenie Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie. Prace konserwatorskie obejmą bramę ogrodzenia starego cmentarza przykościelnego z rzeźbą Chrystusa niosącego krzyż oraz płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.


Świątynia ćmielowska ma niezwykłą historię. Już w Liber Beneficiorum Długosz pisał o świątyni murowanej z białego kamienia. Współcześnie przeprowadzona badania wskazują, że część murów pochodzi z XIV stulecia. Nawa stanowi najstarszą część świątyni. Archeolodzy odnaleźli na terenie świątyni późnogotyckie portale. Najstarszy, jeden z pięciu dzwonów, pochodzi z 1528 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *