Uwaga! Bakterie Salmonella w jajach spożywczych

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. ostrzeżeń publicznych, został zamieszczony komunikat w sprawie stwierdzenie bakterii Salmonella Enteritidis w jajach spożywczych.
Chodzi tym razem o ?Jaja z chowu klatkowego kl. wag. M?, którego kod identyfikacyjny umieszczony na skorupce jaj: 3PL26111314, zaś producentem było gospodarstwo z gminy Pawłów. Termin przydatności do spożycia: 23.07.2018 oraz 24.07.2018 Producent rozpoczął procedurę wycofywania jaj, które zostaną przekazane do utylizacji. Proces ten jest nadzorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak ostrzega Główny Inspektor Sanitarny: ?Nie należy spożywać jaj o numerach partii wskazanych w komunikacie, w szczególności na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *