W hołdzie księdzu Marcinowi Popielowi w 27 rocznicę śmierci (zdjęcia)

W niedzielę w kościele p.w. św. Mikołaja w Szewnie wierni i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, pod przewodnictwem Ks. dziekana Jana Butryna i oddali hołd jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli duchowieństwa polskiego XX wieku, Ks. Marcinowi Popielowi.
Postać tego niezwykłego kapłana, mimo upływu 27 lat od jego śmierci, otacza pamięć, wspomina się jego dobre czyny, które potwierdzają słowa wypisane na pamiątkowej tablicy w kościele w Szewnie: ?Cichy sługa Euchar ystii, Pokorny czciciel Maryi, kapłan oddany całym sercem Bogu i ludziom? ? podkreślił w homilii Ks. Jan Butryn.

Przedstawiając biografię Ks. M. Popiela, księża Jan Butryn i Jan Mikos. przypomnieli najważniejsze epizody z Jego życia duszpasterskiego, przede wszystkim te z trudem zdobyte ?szczyty fizyczne i moralne?. Świetnie urodzony w Kurozwękach i wychowany w rodzinie ziemiańskiej, starannie wykształcony, studiował leśnictwo w Wiedniu oraz w Nancy we Francji, w przyszłości miał być dziedzicem majątku i głową rodu. Punktem zwrotnym w jego życiu stały się rekolekcje w domu Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1937 roku, mając 35 lat, wstąpił do seminarium w Sandomierzu.
Pierwszą i jedyną parafią księdza Marcina była Szewna, do której przybył w styczniu 1946 roku i pozostał do końca życia, przez 46 lat. Cechowała go niezw ykła otwartość na ludzi i świat. Zapraszał do pracy formacyjnej w Szewnie znakomitości Kościoła zachodniego i polskiego. Zbudował dwa domy rekolekcyjne, które były otwarte także dla niepełnospraw nych. K s. Marcin był przykładem służebnej postawy wobec każdego człowieka. Szczególną miłością darzył dzieci i ludzi chorych. Wrażliwy na biedę, często oddawał przypadkowo spotkanym ubogim swój płaszcz i buty. Założył Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem, przedszkole oraz Caritas. Zorganizował sprowadzanie leków z Francji, które bezpłatnie rozdawał potrzebującym z całej Polski.
Ze swoimi parafianami dzielił wspólny los, często ich odwiedzał (także poza kolędą), Znał ich po imieniu. Z uwagą słuchał ich poglądów, twierdził, że każdy może mieć coś ważnego do przekazania mu od Boga.
Ksiądz infułat Marcin Popiel odszedł w 1991 r. w wieku 87 lat. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Szewnie wraz z Parafianami uczciło pamięć kapłana i proboszcza, koncertem wpisującym się jubileusz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystej Mszy Świętej zebrani w Galerii Podziemnej uczestniczyli w koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru ?Ad Libitum? ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod kierownictwem dyr. Zdzisława Staniszewskiego oraz wierszy poetki Henryki Pająk. Krystyna Anna Jurys, przewodnicząca K atolickiego Centrum Pomocy Rodzinie podkreślała, że duchowość Ks. Marcina Popiela, styl życia i posługiwanie kapłańskie nic nie straciły ze swej aktualności. Co więcej, zobowiązują parafian do szczególnej o Nim pamięci.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “W hołdzie księdzu Marcinowi Popielowi w 27 rocznicę śmierci (zdjęcia)

 • 23/07/2018 at 08:25
  Permalink

  Pomijając sprawy religii,ks.Infułat Popiel był wybitnym humanistą i przyjacielem każdego człowieka.Bezinteresownym przyjacielem w bardzo trudnych latach stanu wojennego(wtedy Go lepiej poznałem) gdy była beznadzieja i ubóstwo tak fizyczne jak i moralne. To dzięki Niemu,wiele wiele osób zdobyło leki ratujące nieraz życie,usłyszało słowa otuchy i otrzymało tak niedostępne dobra materialne codziennego użytku – czy trzeba więcej rozwodzić się na temat Jego humanitarnej i odważnej postawy ?
  Dlaczego dziś brak takich postaci jak nasz ksiądz Popiel ? I nie chodzi mi o dobra materialne od Niego a o wzorzec postawy człowieka szlachetnego – na kim dziś się wzorować,komu ufać,do kogo iść po poradę jak do ojca … przecież dziś dominuje polityczna koniunktura,materializm i groźny podział społeczeństwa.On by temu zaradził.
  Przecież wokół nas tylko ludzie-koniunktu

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *