Rajd Pieszy „Partyzanckim śladem”

Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci zaprasza do udziału w Rajdzie Pieszym ?Partyzanckim śladem?, który odbędzie się 11 sierpnia.
Rajd rozpocznie się w miejscowości Mychów zakończy w miejscowości Grzegorzowice, a długość trasy to 18 km.
Celem rajdu jest oddanie hołdu żołnierzom z formacji niepodległościowych AK, WiN i NSZ, którzy mieli wkład w odzyskanie przez Polskę wolności oraz zaprezentowanie uczestnikom miejsc upamiętniających wydarzenia o walkę o niepodległość. Uczestnicząc w marszu uczcisz 74 rocznicę utworzenia Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, spopularyzujesz turystykę i geoturystykę powiatu ostrowieckiego, przyczynisz się do promocja walorów turystyczno-krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego oraz geologicznego na terenie województwa świętokrzyskiego.
Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez mail zgłoszeniowy na adres ostrowieccypatrioci@gmail.com do 8 sierpnia.
Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy miłośnicy aktywnych form wypoczynku. W rajdzie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcy. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy po dostarczeniu lub przesłanie, najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2018 r. pisemnej deklaracji zwalniającej organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie rajdu. Deklaracja powinna być podpisana przez rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *