Powstanie Świętokrzyskie Środowisko Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Za nami kolejna rocznica ?Sierpnia 80? ? powstania NSZZ ?Solidarność?. W większości miast obchody łączyły się z modlitwą w aurze zadumy w miejscach pamięci i wspomnieniem tych, którzy stanęli przeciwko złu komunistycznej władzy. Obecna ?Solidarność?, to już w pełni profesjonalny związek zawodowy, a wiele środowisk nie pamięta już wkładu konkretnych osób w obalenie komunistycznego reżimu.

Tymczasem minął rok od wejścia w życie noweli do Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Jak informuje Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i  Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, zmiany w ustawie są częściową realizacją postulatów, które zgłaszały organizacje zrzeszające działaczy opozycji antykomunistycznej. Ustawa bardziej honoruje działaczy, aniżeli jej poprzednie zapisy. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne, mają ułatwiony dostęp do opieki lekarskiej, mogą starać się o dodatkową pomoc finansową. Niektóre władze samorządowe doceniając ich wkład w odzyskanie wolności przyznały dodatkowe uprawnienia, chociażby w zakresie komunikacji miejskiej w Starachowicach i Kielcach. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek powołała Świętokrzyską Wojewódzką Radę  Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która realizuje zadania określone przez ustawę. Najważniejsze z nich to opiniowanie wniosków zleconych przez Szefa UdSKiOR oraz integracja środowiska.

Osoby które czynnie sprzeciwiały się komunistycznej władzy w latach 1956-1990, mogą, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymać Status Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej. W województwie świętokrzyskim taki status,  jak dotąd, uzyskały 222 osoby, a 37 osób otrzymało różnego rodzaju pomoc finansową. Wnioski o uzyskanie statusu wciąż są składane, więc liczby te z pewnością ulegną zwiększeniu.

Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i  Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych podejmuje działania integrujące. Działacze opozycji antykomunistycznej zadeklarowali utworzenie Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.

-Na spotkaniu przedstawiliśmy propozycje projektów, które przyczynić się mogą do zobrazowania i scalenia środowiska ? mówi przewodniczący rady, Paweł Perchel. -Uznaliśmy, że jest potrzeba zachować w pamięci, a czasami już wręcz przypomnieć, osoby, które aktywnie działały w podziemnej opozycji lat 80-tych, zwłaszcza te, których nie ma już wśród nas. Powstał projekt tzw. Listy Pamięci, na której chcemy zgromadzić zbiór nazwisk osób wraz z co najmniej krótkim biogramem. Ten zbiór powinien dotyczyć wszystkich osób, działaczy opozycji, które zadeklarują chęć współpracy w ramach Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji. Realizacja projektu rozpocznie się od września. Należy mieć świadomość, że środowisko, to nie tylko osoby które posiadają status działacza. To także ci, którzy z różnych przyczyn tego statusu nie otrzymają, a w latach walki o wolność wspierali działania innych czy aktywnie działali w okresie legalnego istnienia NSZZ ?Solidarność?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *