Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim ostrzega. Żywnościowe alerty!

Za nami wakacje, które obfitowały w komunikaty o żywności, której spożycie wiązało się z ryzykiem.
Były więc ostrzeżenia o jajach z Salmonellą, wodach mineralnych z bakteriami z grupy coli, a nawet kaszy gryczanej z przekroczoną ilością pestycydów. Wszystkie te przypadki wychwycił RASFF, który jest systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli o żywności, paszy i materiałach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska i działaniach następczych prowadzonych w wyniku zidentyfikowania takich produktów.
– Służby sanitarne w ramach urzędowej kontroli kontrolują żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorcy branży spożywczej odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa produktów spełniają wymagania określone w prawie żywnościowym – wyjaśnia Elżbieta Góralska – Dulny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Jeśli w trakcie takich kontroli zostaną zidentyfikowane produkty niebezpieczne, następuje bezzwłoczne podjęcie działań na poziomie lokalnym, w celu wyeliminowania ryzyka spożycia produktów niebezpiecznych dla zdrowia oraz przekazanie wszelkich niezbędnych informacji do Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) RASFF w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W celu ochrony zdrowia konsumentów produkty niebezpieczne dla zdrowia ludzi wycofywane są zakładów, do których zostały dostarczone zgodnie z przesłanymi listami dystrybucyjnymi.
Choć szczególnie w wakacje mieliśmy wrażenie, że owych spożywczych alertów jest nad wyraz dużo, ale podobno nie można tego tak jednoznacznie stwierdzić.
– Nie można wnioskować i twierdzić, że ilość komunikatów i powiadomień GIS zależna jest od pory roku oraz że więcej powiadomień jest w okresie wakacyjnym – uważa Elżbieta Góralska – Dulny. Ilość powiadomień w ostatnim okresie nie nasiliła się. Produkty, które były przedmiotem powiadomień, zostały w ramach przeprowadzonych kontroli sanitarnych interwencyjnych skutecznie wycofane z rynku.
Tymczasem według statystyk w 2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał dziewięć powiadomień alarmowych w systemie RASFF dotyczących produktów, które wprowadzane były do obrotu przez podmioty działające na terenie powiatu ostrowieckiego oraz osiem powiadomień informacyjnych. W tym roku tych pierwszych jest już czternaście, zaś drugich dwa.
W 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu św. otrzymał 14 powiadomień alarmowych w systemie RASFF dotyczących produktów, które wprowadzane były do obrotu, przez podmioty działające na terenie powiatu ostrowieckiego: – Ogółem w ramach działań w systemie RASFF przeprowadzono 47 kontroli – słyszymy. W ramach działań podjętych w związku z powiadomieniami alarmowymi i informacyjnymi wycofano obrotu rodukty na łączną wartość 1.065,40 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *